Tři roky po ukončení studia je v současném zaměstnání spokojeno 87 % absolventů VOŠ

Praha, 21. ledna 2015  Zhruba 63 % absolventů vyšších odborných škol (VOŠ) se uplatní přímo v oboru, který vystudovali, 18 % v oboru příbuzném. Absolventi oceňují odborné teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které studiem získali. Potýkají se však stále s nižšími platy a nižší prestiží oproti absolventům vysokých škol. 

tisková zpráva ke stažení tisková zpráva ke stažení (319,91 KB)Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia shrnuje publikace Přechod absolventů VOŠ do praxe a jejich uplatnění, kterou nyní uveřejňuje Národní ústav pro vzdělávání. Absolventi jsou v současném zaměstnání převážně spokojeni, práce splňuje představy zhruba 87 % z nich. 

Ve srovnání s absolventy středních škol se diplomovaní specialisté, jak zní titul absolventů VOŠ, uplatňují častěji v oboru. Zhruba 63 % z nich pracuje přímo v oboru, který vystudovali, dalších 18 % v oboru příbuzném. Do jiného oboru odchází 19 % absolventů.

Na pozici, která odpovídá dosažené úrovni vzdělání, přitom pracuje asi 65 % dotázaných. Zhruba 9 % absolventů VOŠ se domnívá, že jejich pozice vyžaduje VŠ vzdělání. Práci, na niž stačí nižší kvalifikace, nalezlo 22 % respondentů.

Kdyby se absolventi mohli znovu rozhodovat, na jakou školu se přihlásí, 47 % z nich by opět volilo VOŠ, 53 % z nich by ale raději studovalo vysokou školu. Důvodem je uplatnění na trhu práce – absolventi vysokých škol mají ve srovnání s absolventy VOŠ vyšší platové ohodnocení a požívají vyšší prestiž ve společnosti. „Důležitá je i návaznost v dalším studiu,“ vysvětluje autorka studie Jana Trhlíková z Národního ústavu pro vzdělávání. „Ne všechny vysoké školy uznají diplomovaným specialistům zkoušky absolvované na VOŠ a zvýhodní je při přijímacím řízení nebo následném studiu,“ dodává Trhlíková.

Studenti si volí VOŠ nejčastěji z důvodu zájmu o obor (87 %). Významným důvodem je také zájem o praktickou výuku a praxi v reálném pracovním prostředí v délce jednoho pololetí (69 %). Pro část studujících (35 %) je to ale i náhradní varianta po nepřijetí na vysokou školu.


Publikace ke stažení:

http://archiv-nuv.npi.cz/cinnosti/analyzy-trhu-prace-rozvoj-kvalifikaci-dalsiho-vzdelavani/prechod-absolventu-vyssich-odbornych-skol-do-praxe-a-jejich-2


Rádi zodpovíme Vaše dotazy:

Ing. Jana Trhlíková, autorka studie
Jana.Trhlikova@nuv_cz, tel.: 274 022 324

Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí referátu trhu práce
Jiri.Vojtech@nuv_cz, tel.: 274 022 321

Markéta Růžičková, tisková mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání
Marketa.Ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 812