Fiktivní firmy žáků středních škol se pokusí obstát na mezinárodním veletrhu

Na veletrhu, který se uskuteční od 20. do 22. března 2019 na Výstavišti v pražských Holešovicích, v Křižíkově pavilonu B, se představí 118 fiktivních firem z deseti států světa. 

Nejen představit podnikatelský záměr, ale i obchodovat a vést společnost jako v reálném životě musí umět žáci středních a vyšších odborných škol, kteří si založili fiktivní firmy. Na pětadvacátém ročníku mezinárodního veletrhu fiktivních firem, který mimo jiné také pořádají sami žáci prostřednictvím své fiktivní firmy Antre, se budou snažit zaujmout potenciální obchodní partnery i veřejnost. Veletrh bude vyvrcholením celoročního úsilí žáků ze zhruba stovky škol, které se do projektu zapojily.

Na veletrhu, který se uskuteční od 20. do 22. března 2019 na Výstavišti v pražských Holešovicích, v Křižíkově pavilonu B, se představí 118 fiktivních firem z deseti států světa. Některé firmy se věnují módě, objevují se ale i cukrárny, fitcentra nebo banky. „Spousta z nás si osvojí takové ty podnikatelské instinkty a chování. Naučíme se komunikovat, vystupovat a nést odpovědnost,“ říká Jan Pivnička ze SŠ živnostenské v Sokolově, který působí jako ředitel firmy, která se zabývá prodejem dřevěných králíkáren a zakrslých králíků. Žáci v maximálně patnáctičlenných týmech musí zastat všechny profese, které firma potřebuje. „Začala jsem jako sekretářka, tato práce mě moc nezajímala, proto jsem později vyzkoušela pozici reklamní marketing,“ upřesňuje Lucie Abrahamová, která pro tuto firmu graficky zpracovává propagační materiály. Na veletrhu budou mezi sebou firmy soutěžit, ale také přímo obchodovat.

Národní ústav pro vzdělávání doporučuje zapojeným školám, aby předmětu fiktivní firma věnovaly 2 až 3 vyučovací hodiny týdně. Někteří žáci se nicméně práci pro svoji firmu věnují dobrovolně i mimo výuku. Podstatná je zde hlavně role učitelů, kteří žáky motivují a dělají pro ně hodiny atraktivní, tak jako například na sokolovské střední škole učitelka ekonomických předmětů Angelika Klímová, která dodává: „Netradiční výuka nebo spíše virtuální svět podnikání ve fiktivní firmě dává možnost žákům seznámit se s tím, co je čeká v reálném světě, až opustí brány školy. Doporučovala bych na každé škole, a to v každém oboru, jak učebním, tak i maturitním, zavést povinně tento předmět.“ V letošním školním roce se do projektu zapojilo okolo 3,5 tisíce žáků, většinou z 3. ročníků obchodních akademií.

„Některé firmy jsou vedeny tak kvalitně, že by bez problému obstály z reálném byznyse, žáci musí umět čelit například nedostatku zakázek nebo se vypořádat s tím, co firmám
v ČR nařizuje zákon. Zkrátka jako v praxi, zde akorát není cílem generovat zisk, ale zkušenosti,“ říká Lukáš Hula, vedoucí Centra fiktivních firem z Národního ústavu pro vzdělávání. Jediný rozdíl oproti reálnému podnikání je to, že žáci nepoužívají reálné peníze. Účetnictví vedou, ale peníze jsou pouze imaginární. Pro účely veletrhu byly tentokrát vyrobeny speciální fiktivní bankovky.

Tisková zpráva