workshopy evaluačních nástrojů

AE01a.jpg Národní ústav pro vzdělávání zve zájemce na workshopy evaluačních nástrojů, které byly vyvinuty v národním projektu Cesta ke kvalitě.

Workshopy jsou určeny pro učitele základních a středních škol.

Obsah: Učitelé budou pracovat s evaluačními nástroji přímo na portále evaluačních nástrojů. Dozvědí se o charakteristikách nástrojů, využitelnosti nástrojů, rizicích práce (např. informace o interpretaci zjištěných dat) a prakticky nacvičí ovládání nástroje on-line na portálu evaluačních nástrojů.02_W___B_5.11.10_1.JPG

Termíny:

28.3.2013  ZŠ Skalná (KV)

11.4.2013 v ZŠ Zdice (SČK)

2.5.2013  ZŠ Mendelova, Karviná (MSK)

3.5.2013  ZŠ Kunratice, Praha (HMP)

Další tři termíny budou vyhlášeny na počátku příštího školního roku v dalších krajích ČR.
Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivitu financovanou MŠMT v rámci udržitelnosti projektu ESF, je účast ZDARMA.


Jestliže máte o workshopy zájem, oslovte nás na e-mailu: jana.stybnarova@nuv_cz

Workshop nabízí možnost pracovat s těmito nástroji:

1.    Rámec pro vlastní hodnocení školy,
2.    Anketa pro rodiče,
3.    Anketa pro žáky,
4.    Anketa pro učitele,
5.    Analýza dokumentace školy,
6.    Dobrá škola,
7.    Příprava na změnu,
8.    Rámec profesních kvalit učitele,
9.    Profesní portfolio učitele,
10.  Třistašedesátistupňová zpětná vazba pro střední úroveň řízení,
11.  Metody a formy výuky,
12.  Učíme děti učit se,
13.  Výuka v odborném výcviku,
14.  Klima školy,
15.  Klima školní třídy,
16.  Klima učitelského sboru,
17.  Společenství 1. stupně,
18.  Interakce učitele a žáků,
19.  Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání,
20.  Předcházení problémům v chování žáků,
21.  Poradenská role školy,
22.  Mapování cílů kurikula,
23.  Strategie učení se cizímu jazyku,
24.  Školní výkonová motivace žáků,
25.  Postoje žáků ke škole,
26.  Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků,
27.  ICT v životě školy – Profil školy21,
28.  Internetová prezentace školy,
29.  Skupinová bilance absolventů,
30.  Zpětná vazba absolventů a firem.

Skupina učitelů se může dohodnout na preferencích, se kterými nástroji se bude primárně pracovat.