Výchova k aktivnímu občanství - konference 10. prosince 2015

Do pracovní skupiny Výchova demokratického občana v rámci českého vzdělávacího systému se zapojí odbornice z NÚV Alena Hesová.

Na téma podpory místních studentských iniciativ a možností průřezového tématu výchova demokratického občana se zaměřuje konference, kterou 10. prosince 2015 pořádá v Goethe institutu Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.


Vychova_k_aktivnimu_obcanstvi_program.pdf  Program konference (368,39 KB)

Vychova_k_aktivnimu_obcanstvi_pozvanka.pdf  Pozvánka.pdf (390,59 KB)


Konference si klade za cíl věnovat se zejména otázkám:

- Jaká je systémová podpora výchovy k občanství? Jaký byl její vývoj a je současná situace dostačující?

- Jaká je situace na poli aktivního občanství mladých lidí, zvlášť ve vztahu k občanské a politické angažovanosti mládeže?

Více informací zde.