Bulletin Odborné vzdělávání

Bulletin Odborné vzdělávání vydával do konce roku 2011 Národní ústav odborného vzdělávání a byl určen všem zájemcům o aktuální informace z této oblasti.


Obsah: Aktuality z odborného vzdělávání, Co jsme zjistili (výsledky šetření a analýz NÚOV), Kraje a jejich školy, O čem se mluví, Ze zahraničí

Periodicita: Odborné vzdělávání vycházelo čtyřikrát ročně – vždy v březnu, červnu, říjnu a prosinci.

Cena: Zdarma
Náklad: 2 000 výtisků
Odpovědný redaktor: Do roku 2009 Vladimír Voznička, od roku 2010 Zoja Franklová
Historie: Vycházel od roku 1997 do roku 2011.

 

1 2   Následující   ››

2011/4

Informační bulletin NÚV vyšel 15. 12. 2011

 

2011/2

Školství pohledem ekonoma D. Münicha / Téma: maturity / Pohled do Středočeského kraje / Proč jsou finští žáci úspěšní? ... a další články najdete v druhém čísle.  

 

2011/1

Čtenářská gramotnost v odborných školách / Co je nového v Karlovarském kraji / Odborné školy ve Spojených arabských emirátech   ... a další články najdete v novém čísle.

 

2011/3

Potřebujeme víc vyučených? Pro a proti / Téma: Národní soustava kvalifikací / Je výhodné pracovat na částečný úvazek? / Co mají umět vysokoškoláci ... a další články najdete v novém čísle.

 

2010/12

Bulletin mění svou tvář. Od nynějška bude vycházet 4 x ročně a dočtete se v něm nejenom o činnosti NÚOV, ale také o dění přímo na školách, o tom, jaké problémy řeší regiony a jaký názor na ně mají organizace z oblasti školství a trhu práce. Doufáme, že Vás nová podoba čtvrtletníku zaujme a přivítáme také Vaše příspěvky či náměty. Přejeme inspirativní čtení.

 

NÚOV - 60 let

Právě jsme vydali mimořádné číslo bulletinu, které přináší tyto články: Jak se vyvíjelo odborné školství od roku 1950; NÚOV v datech; rozhovory: S ředitelem VOŠ, SOŠ a COP Sezimovo Ústí o spolupráci s NÚOV; S bývalým ředitelem VÚOŠ o událostech let 1968 a 1989; Se současným ředitelem NÚOV o nutnosti změn; články Co je dnes kvalifikace; Jak byl NÚOV připraven na krizi; Nové aktivity, projekty a vize.

 

2009/5

Možnosti přípravy učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku. Příprava učitelů odborných předmětů na PdF OU v Ostravě. Příprava učitelů odborných předmětů na PedF MU. Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci září 2009. Příloha: Informace projektu Kurikulum S. Kurikulum S přispívá k reformě středních odborných škol. Co je Kurikulum S? Konzultační centra pomáhají v krajích odborným školám. Pilotní školy spolupracují s více než 400 sociálními partnery. Praktické informace nejen pro školy. Hodnocení pokusného ověřování školních vzdělávacích programů v tříletých oborech.

 

2009/4

Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu v České republice. Zahájení projektu Proměna středních škol v centra celoživotního učení, tedy UNIV 2 - KRAJE. Příloha: Informace projektu Nová závěrečná zkouška. Připravují se nové závěrečné zkoušky. Obory vzdělání, pro něž se připravuje jednotné zadání 2009/10. Jednotná zadání zaktivizovala učitele. Kontakty projektu. Školy vyzkoušely nový informační systém. Publikace

 

2009/3

Výsledek předsednictví ČR v Radě Evropské unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Nově zahájené projekty: Koncept, Cesta ke kvalitě.

 

2009/2

Procesy uznávání naplňují koncept celoživotního učení. Rozhovor s novým ředitelem odboru středního a vyššího odborného vzdělávání ing. Rathouským. Nově zahájené projekty: NZZ, NSK2.

 

2009/1

Strategie celoživotního učení. Nové projekty na podporu kurikulární reformy v odborném vzdělávání. Přechod k nové soustavě oborů vzdělání. Postavení absolventů VOŠ je rozporuplné.

 

2008/5

Předsednictví ČR v Radě EU: vzdělávání a odborná příprava. Finanční gramotnost ve vzdělávacím procesu.

 

2008/4

Podpora rozvoje partnerství škol a podniků směřující ke zvyšování kvality odborného vzdělávání v ČR - projekt Partnerství a kvalita

 

2006/5

Vývoj nové závěrečné zkoušky v systémovém projektu Kvalita I. Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání - konference Partnerství TTnet ČR.

 

2006/3-4

ISA - informační systém o uplatnění absolventů škol. Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. Kompetence absolventů požadované zaměstnavateli.

 
1 2   Následující   ››