Fiktivní firma 50+

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) v roce 2011 podala dva projekty ESF na výzvu MPSV, zaměřené na podporu zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatelstva, k nimž patří matky na rodičovské dovolené a lidé starší 50 let, kteří jsou nezaměstnaní nebo jim nezaměstnanost hrozí.

Projekt pro cílovou skupinu padesátiletých s názvem „Fiktivní firmy pro 50+“ byl přijat a VŠFS zahájila 1. dubna 2012 jeho realizaci se svými partnery Institutem pro rozvoj evropských regionů, o. p. s., Internationales Hochschulinstitut Zittau a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislavě.

Hlavním cílem projektu je zefektivnit další vzdělávání a pomoci tak zvýšit zaměstnanost osob starších padesáti let, resp. otevřít cestu k jejich samostatnému podnikání. Konkrétně se jedná o zavedení tzv. fiktivních firem do prostředí dalšího vzdělávání. Tento krok je významnou inovací vzdělávacích nástrojů sledujících zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel.

Rekvalifikace jinak

S využitím CEFIF a zkušeností zahraničních partnerů vzniká Metodika fiktivních firem pro další vzdělávání, příručka pro frekventanty kurzů a další materiály, které budou k dispozici proškoleným zástupcům cílových institucí (např. Úřad práce ČR).

Pro cílovou skupinu 50+ se v Mostě a Pardubicích uskuteční čtyři konkrétní rekvalifikační kurzy fiktivních firem s cílem připravit minimálně 40 fyzických osob na podnikání. Nejúspěšnější fiktivní firmy se budou následně prezentovat na krajských, národních a mezinárodních přehlídkách fiktivních firem.

Všechny fiktivní firmy budou pracovat v síti CEFIF, což jim umožní využívat zkušeností fiktivních úřadů, připravených materiálů a formulářů, spolupracovat s fiktivními firmami na středních a vyšších odborných školách a účastnit se celostátních akcí, které CEFIF pro fiktivní firmy pořádá.

Pilotní kurzy povedou učitelé středních škol, kteří mají ve výuce předmětu fiktivní firma minimálně několikaletou praxi. Metodiku a supervizi budou účastníkům kurzu i jejich lektorům poskytovat zkušení pracovníci CEFIF.

Kurz „Fiktivní firma“ je vhodný jak pro absolventy, kteří těžko shánějí své první zaměstnání, tak pro matky na rodičovské dovolené, matky s malými dětmi, starší občany nebo handicapované osoby. Stejně tak je tento kurz vhodný pro oblasti s vyšší mírou nezaměstnanosti.

Dana Batelková