Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

PhDr. Jana Vongreyová. NÚV  2013.  32 stran.

Publikace ke stažení.pdf Publikace ke stažení.pdf (753,63 KB)

Publikace je věnována kreativitě a podnikavosti, přičemž na tyto kompetence nahlíží z perspektivy kariérového poradenství, které je vnímá jako jedny ze základních klíčových kompetencí a dovedností pro řízení vlastní kariéry. První část publikace se věnuje teoretickému vymezení pojmů kreativita a podnikavost a tomu, jak je popisují české kurikulární dokumenty. V další části publikace je prezentován nový směr kariérového poradenství, tzv. kreativní kariérové poradenství, které je chápáno jako nevyhnutná reakce na rychle se měnící trh práce a požadavky kladené na jeho účastníky. Třetí oblastí, které je v publikaci věnována pozornost, je představení současné situace na poli vzdělávání k podnikavosti a kreativitě v České republice a také stručné zmapování inspirativních tuzemských i zahraničních projektů, vzdělávacích programů a iniciativ, které se touto problematikou zabývají.