Kurikulární reforma na gymnáziích - případové studie tvorby kurikula

Výzkumná zpráva. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-87000-78-6 (brož.)

Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF