Mateřské školy nebudou mít standardy

Na podnět ministerstva školství začaly v minulých letech vznikat standardy pro všechny stupně škol. Pro mateřské školy ale nakonec standardy nevznikly. O tom jsme mluvili s Martinou Kupcovou, která měla v minulých letech na starosti koncepční práci pro mateřské školy.

Jaký důvod vedl k tomu, že nevznikly standardy pro předškolní vzdělávání?

K přípravě standardů pro předškolní vzdělávání byly v roce 2011 vytvořeny dokonce dvě pracovní skupiny, které společně dospěly k názoru, že standardy v této oblasti zavést nelze. Proti standardům pro mateřské školy se postavily hlavně pedagogické fakulty. Jedním z podstatných důvodů je fakt, že docházka do mateřských škol není povinná. Odborníci zároveň upozorňovali na to, že je nutné brát ohled na nerovnoměrný vývoj dětí v předškolním věku. Kdyby byl stanoven jednotný standard, mohlo by to působit proti zájmu dítěte, proti jeho rozvoji. Pracovní skupina tedy navrhla, aby místo standardů vznikly konkretizované očekávané výstupy, které upřesní výstupy stanovené v současném RVP PV. Tyto konkretizované očekávané výstupy už pracovní skupina vytvořila a také já jsem na MŠMT věnovala velkou pozornost jejich dokončení. Mají se stát přílohou revidovaného rámcového vzdělávacího programu, který by měl vstoupit v platnost k 1. září 2012. Učitelky je mohou používat jako vodítko, které ukazuje, kam by mělo vzdělávání v mateřské škole směřovat. Dávají jasný přehled o tom, co mají děti na konci předškolního vzdělávání vědět a jaké mají mít dovednosti, postoje a schopnosti.

Ptala se Zoja Franklová