Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk

Metodické komentáře ke standardům pro francouzský a anglický jazyk a další cizí jazyky.

V návaznosti na Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání byly vytvořeny Minimetodiky, které podávají stručnou informaci, jak využívat a zařadit do výuky Metodické komentáře pro anglický jazyk a další cizí jazyky (německý a francouzský).

Minimetodiky pro cizí jazyk Minimetodika pro cizí jazyk