Minimetodika Dítě a nadání

minimetodika Dítě a nadání - předškolní období

Nadání v  předškolním období si můžeme představit jako soubor vloh a schopností, které umož ňují dítěti dosáhnout ve srovnání s  vrstevníky nadprůměrných výkonů v určité oblasti nebo více oblastech činností. Jak rozpoznat projevy nadání? Jak bojovat s mýty a předsudky o nadaných?

mimimetodika ke stažení mimimetodika ke stažení (907,69 KB)