Monitoring kurikulární reformy - přehled 2011

V roce 2011 zpracoval kolektiv autorů VÚP v Praze publikaci Přehled monitoringu kurikulární reformy. Materiál byl ve své době anotován jako otevřený. Měl být doplňován na základě dalšího řešení úkolu "Monitoring". V současnosti na něj navazuje vytváření systému dlouhodobého sběru podnětů k úpravám a inovaci RVP.

Publikace Přehled monitoringu kurikulární reformy (dokument ve formátu PDF)