Nástroje pro vlastní hodnocení jsou na Metodickém portálu

MŠMT schválilo prodloužení nejžádanějších aktivit projektu Cesta ke kvalitě do srpna 2012. Díky tomu mohou učitelé ještě využívat workshopů a služeb terénních poradců autoevaluace. Evaluační nástroje vytvořené v projektu jsou trvale přístupné na Metodickém portálu RVP.CZ.

Ověřené evaluační nástroje

Pro školy bylo připraveno a v praxi ověřeno 30 evaluačních nástrojů, které pomáhají s hodnocením školy. Jde o dotazníky pro žáky, rodiče i učitele, hospitační protokoly, doporučení, jak vést rozhovory se žáky, či metodické průvodce apod. Nástroje jsou trvale přístupné na portálu www.rvp.cz a školy je mohou zdarma využívat ke zjišťování stavu v různých oblastech školního života. Evaluační nástroje projektu využilo dosud více než 320 škol, do aktivit vzájemného učení a využití podpory ze strany terénního poradce se zapojilo přes 350 škol. Největší zájem je o nástroje na zjišťování klimatu školy. Zcela unikátní je pak rámec pro vlastní hodnocení školy, díky němuž škola získá celistvý obraz o všech oblastech.

Vzdělávání

Ředitelé škol a učitelé měli příležitost se zúčastnit akreditovaných vzdělávacích programů. V rámci projektu bylo celkem proškoleno 437 koordinátorů, kteří se pak na svých školách starali o oblast vlastního hodnocení. 40 z nich navíc absolvovalo ještě kurz pro poradce. Toto vzdělávání je součástí trvalé nabídky NIDV.

Poradci navštěvovali školy

Na školu, která požádala o pomoc, přijel poradce a učitelé společně s ním hledali cesty, jak postupovat při vlastním hodnocení, jaký nástroj zvolit, jak pracovat s výsledky.

Kromě toho měly školy během projektu možnost předávat si své zkušenosti s prováděním vlastního hodnocení, navzájem se inspirovaly, učily a hodnotily při workshopech, recipročních návštěvách a Peer Review.

„Projekt povzbudil pedagogické pracovníky, aby si začali navzájem sdělovat zkušenosti ze své práce. Důležité je i to, že partnerství vytvořená v rámci projektu velmi často pokračují, i když daná aktivita již skončila,“ zdůrazňuje hlavní manažer projektu Martin Chvál.

„Pominu-li konkrétní předávání zkušeností o autoevaluaci, nejpodstatnější smysl celé akce je v tom, že vzájemné návštěvy učitele vyvedou ze stereotypu každodenní rutiny. Proto by bylo správné, kdyby se něčeho podobného zúčastnili i ostatní pedagogové, nejen vedení školy a osvědčení ‚tahouni’,“ zhodnotil přínos vzájemných návštěv škol jeden z účastníků.

Databáze inspirativní praxe

Na základě zkušeností škol vznikla databáze inspirativní praxe, která je k dispozici na webových stránkách projektu: http://archiv-nuv.npi.cz/ae/inspirativni-praxe.

Aktuálně je zde zveřejněno 25 příkladů inspirativní praxe z různých typů škol, takže je mohou využít například i málotřídní školy nebo základní umělecké školy.

Zoja Franklová