Newsletter 2020/1

Mezinárodní výzkum digitálních dovedností žáků

Jsou čeští žáci stále nejlepší v oblasti počítačové a informační gramotnosti? 

Patří mobily do škol?

Nepřehlédněte seriál na Metodickém portálu RVP.CZ o využití mobilních telefonů žáky ve školách. 

Moderní komunikace třídního učitele

Nabízíme Vám příklady dobré praxe, jak může učitel používat technologie při komunikaci se žáky. 

DigiKoalice inspiruje: Třída budoucnosti s tablety a dotykovou obrazovkou

Na základní škole v Čakovicích objevují žáci výuku informatického myšlení i badatelskou výuku přírodních věd. 

Robotické hračky v mateřské a základní škole

V rámci webináře Vám představíme zajímavé způsoby rozvíjení informatického myšlení.