Odborné vzdělávání v Dánsku

Příloha Zpravodaje č. 7-8/2012.

Zp1208pIa.pdf Zp1208pIa.pdf (234,70 KB


Z obsahu:

Schéma dánského vzdělávacího systému, základní školy, reformy odborného vzdělávání a přípravy, programy a cesty odborného vzdělávání (nové učňovství, výrobní školy, kombinované odborné a všeobecné vzdělávání...), odborné vzdělávání na terciární úrovni, dánské školství před 15 lety - zkušenosti z programu Arion.