Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí

Srovnávací analýza. Mgr. Šárka Kocourková, PaedDr. Markéta Pastorová. Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-87000-71-7

Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF