Pojetí průřezových témat – Belgie, Irsko, Finsko, Skotsko

Srovnávací analýza. Kolektiv autorů.  Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-87000-70-0.

Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF