Přechod absolventů středních škol na trh práce - Vzdělávací a profesní dráha absolventů SOŠ (Analýza rozhovorů)

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2017. 67 s.

Publikace představuje výsledky analýz rozhovorů s absolventy středních odborných škol s odstupem 8 let od ukončení střední školy a mapuje jejich průchod středním, případně terciárním vzděláváním, a úspěšnost přechodu na trh práce.

Publikace obsahuje pět kapitol a rozsáhlou přílohu. 

  • První kapitola se věnuje metodologii a sběru dat. 
  • Ve druhé kapitole je pozornost zaměřena souhrnně na strategie úspěchu využívané absolventy při volbě vzdělání a přechodu na trh práce. 
  • Třetí kapitola přináší výsledky analýz ve vztahu ke škole, její volbě a reflexe průběhu studia. 
  • Čtvrtá kapitola se zaměřuje podrobně na výsledky analýz ve vztahu k pozici a uplatnění na trhu práce. 
  • Pátá kapitola přináší závěry a shrnutí nejdůležitějších zjištění. V přílohách jsou dále uvedeny zkrácené verze výpovědí jednotlivých respondentů, včetně grafického znázornění jejich individuálních vzdělávacích a profesních drah a rovněž i návod k rozhovoru.

dokument ke stažení publikace ke stažení (1,49 MB)