Zpráva o předčasných odchodech ze vzdělávání

Přehled opatření a příklady dobrých praxí v zahraničí a v ČR.  Jiří Tillner. 57 stran. NÚV 2013.


publikace ke stažení.pdf publikace ke stažení.pdf (1,54 MB)

Záměrem této studie je nabídnout školám, poradenským subjektům a tvůrcům politik přehled problematiky předčasných odchodů ze škol a vzdělávání z hlediska současné situace a nejlepší praxe na domácím a mezinárodním poli, se zvláštním důrazem na faktory úspěchu. Cílem také je poskytnout zúčastněným aktérům doporučení pro žádoucí směřování budoucích politik a opatření pro prevenci a snižování předčasných odchodů ze škol a vzdělávání, která by mohla být aplikována v budoucích plánech rozvoje na úrovni škol, poskytovatelů poradenských služeb a tvůrců strukturálních systémů a politik. Tato zpráva též nabízí pohled na zkušenosti některých zemí, např. Velké Británie, Dánska nebo Portugalska týkající se volby a dalšího směřování systémů politik a opatření, včetně popisu hlavních aktérů a faktorů úspěchu a v podobných intencích mapuje i situaci v České republice. Studie je doplněna o odborné definice, související legislativu a vyhlášky a výkonnostní ukazatele EU.