Přehled publikací projektu Kurikulum S

Stručný přehled Vás seznámí se všemi publikacemi vydanými a připravovanými v rámci projektu Kurikulum S, mezi nimiž najdete metodické příručky pro učitele odborných škol, sborníky příkladů dobré praxe i příspěvků z konferencí, informační brožury o sociálním partnerství odborných škol a další. Nově jsme vydali brožuru Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v odborných školách a sborník Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. 

ImageImage

pruvodce_publikacemi_projektu.pdf pruvodce_publikacemi_projektu.pdf (2,36 MB)

Další informace o publikacích najdete na http://www.nuov.cz/kurikulum/publikace-projektu