Pro a proti

Ve veřejnosti i v odborných kruzích se v současnosti vedou vzrušené diskuse o řadě školských témat. Tentokrát jsme věnovali pozornost dvěma z nich, a to maturitám a jednotným přijímacím zkouškám. Přinášíme k nim nejpodstatnější argumenty pro i proti. Na jedné straně tedy pohled ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, který určitá řešení navrhuje, a na straně druhé názory společnosti EDUin, která upozorňuje na rizika spojená s návrhy MŠMT.

Má mít státní maturita dvě podoby?

PRO
Ministr školství Marcel Chládek navrhuje dva typy maturit
„Musíme změnit stav, kdy máme jednu maturitu pro všechny školy bez rozdílu zaměření. Já bych chtěl jeden typ maturity pro gymnázia, druhý typ pro odborné školy. Co se týká učebních oborů, dovedu si představit, že tam nebude maturita vůbec a bude v budoucnu nahrazena mistrovskou zkouškou. Tím bychom také vyřešili problém, že srovnáváme nesrovnatelné. Jen hodinová dotace na gymnáziu na některý z předmětů je několikanásobně vyšší než třeba na odborné škole. A pokud bychom chtěli mít maturitu stejnou pro všechny tyto typy škol, byla by pro někoho příliš těžká a pro někoho příliš lehká. Proto se nám nedaří nastavit laťku státní maturity,“ řekl ministr v Českém rozhlase.
PROTI
Feřtek: Státní maturitu bych neměnil
„Když už jsme se tak krkolomně dostali k jednotné maturitě, tak by měla zůstat zachovaná. Neměli bychom od ní očekávat, že prokáže nějaké výrazné kompetence. Obzvlášť když obsahuje převážně zaškrtávací testy, tak půjde jen o ověření základních věcí. Státní maturita by tedy měla být jen garancí, že člověk s maturitou má nějakou elementární gramotnost. Tuto garanci nám vysvědčení ze základní školy neposkytuje. Takže při této základní úrovni není důvod mít jinou maturitu pro gymnázia a pro odborné školy, je třeba pouze upravit úroveň matematiky, která byla zřejmě náročnější. Vyšší úroveň maturity bych pak nechal v gesci škol, ty už dneska stále častěji připravují profilovou maturitu, která má opravdu vysokou úroveň.“


Mají být zavedeny jednotné přijímací zkoušky na střední školy?

PRO
MŠMT: Snižuje se úroveň žáků
„Důvodem pro jednotné zkoušky je roztříštěná kvalita žáků přicházejících ze základních škol,“ uvedl ministr Marcel Chládek. Dětí ubývá a střední školy kvůli naplnění tříd pak často berou i žáky se špatným prospěchem.
Chystaným sjednocením zkoušek reaguje ministr i na tlak zřizovatelů škol. V osmi krajích už letos přistoupili k jednotným zkouškám připraveným soukromými firmami, MŠMT by však testy školám poskytlo zdarma.
Jednotných přijímacích zkoušek by se studenti mohli dočkat již v příštím roce a vyhotovovali by je na počítači, a to pravděpodobně z matematiky, češtiny, cizího jazyka, případně obecných studijních předpokladů.
Testy by byly jednotné a k přijetí na různé školy (průmyslovky, gymnázia) by byl nutný pokaždé jiný stupeň úspěšnosti. Ředitelé budou mít možnost k testům doplnit vlastní pohovory.
Jednotné zkoušky budou vycházet v maximálně možné míře z RVP pro základní vzdělávání, aby se předešlo zužování jeho obsahu. Ministerstvo chce využít počítačový systém vytvořený původně pro testování žáků pátých a devátých tříd. „Nyní zjišťujeme vybavenost středních škol,“ upřesnil Chládek. Podmínkou pro zavedení jednotných zkoušek je změna způsobu financování regionálního školství.
PROTI
EDUin: Jednotné přijímačky nemohou zvednout kvalitu škol a přinášejí mnohá rizika
Testovací systém NIQES, který chce ministerstvo použít, je postaven na počítačovém vybavení základních škol. Ale tam nelze testovat, protože učitelé ZŠ jsou motivováni k co nejlepším výsledkům žáků a hrozilo by zkreslení. Na středních školách, kam se hlásí větší počty zájemců, bude těžké technicky zajistit zkoušky na počítači.
Hrozí zúžení obsahu vzdělávání. Jednotné testy pro všechny střední školy ze dvou či tří předmětů povedou k tomu, že se základní školy přestanou zaměřovat na kompetence, které zmiňuje RVP, a znovu přesunou pozornost především na testovatelné učivo.
Jde o příliš silný nástroj deformující vzdělávací soustavu. Ustoupili jsme od plošného testování v 9. třídách, ale teď by fakticky existovalo jednotné testování naprosté většiny žákovské populace, navíc s fatálními důsledky pro další život každého dítěte.
Sjednocení přijímaček je nekoncepční opatření. V moderních školských systémech je snaha přenést rozhodování na co nejnižší úroveň, toto by byl krok opačným směrem.
Když ředitelům opět odebereme možnost vybrat si studenty a zavedeme strojový státní mechanismus, bude to pro ně další signál, že nemá cenu se o něco snažit.