Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z cizího jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2

Jitka Cvejnová a kol. Praha: NÚV, 2016. 310 stran.

Předkládaný referenční popis pro migranty je materiál, který konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem (SERR), tak, aby mohly sloužit jako základní rámec pro tvorbu zkoušek pro migranty a zároveň jako pomocný materiál pro učitele, kteří migranty připravují. Jeho hlavním cílem je vymezit konkrétní jazykový obsah zkoušek z češtiny pro migranty, aby bylo možné zajistit opakovatelnost a reprodukovatelnost jejich výsledků a zároveň přizpůsobit tyto zkoušky jazykovým potřebám migrantů.

Referenční popis češtiny Referenční popis češtiny