Rozvíjíme matematické nadání žáků - náměty pro 1. stupeň ZŠ

Editorka: Eva Zelendová. Praha: NÚV, 2017. 89 s. ISBN 978-80-7481-190-6 (pdf)

Publikace pomáhá učitelům v práci s nadanými žáky. Zabývá se tím, jak nadaného ve třídě identifikovat, jak jej vést a zadávat mu úkoly ať už v rámci standardního učiva nebo nad rámec RVP. Publikace přináší i tipy, jak vybalancovat samostatnou práci žáka, který se vymyká, s jeho zapojení do kolektivu a skupinové práce. Zvláštní důraz je přitom kladen na význam žákovských řešení úloh.

 Z obsahu:
  • Identifikace (matematicky) nadaných žáků na 1. stupni ZŠ
  • Edukační potřeby nadaných žáků
  • Učitel jako spolutvůrce obohacujícího kurikula 
  • Úlohy vhodné pro nadané žáky na 1. stupni ZŠ, význam žákovských řešení
  • Využití úloh mezinárodní soutěže Matematický klokan
  • Ukázky z publikací zaměřených na rozvoj matematického nadání, didaktické hry
  • Využití úloh z mezinárodního výzkumu TIMSS

Publikace ke stažení:

Rozvíjíme matematické nadání žáků - náměty pro 1. stupeň základní školy Rozvíjíme matematické nadání žáků - náměty pro 1. stupeň základní školy (6,38 MB)