Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky – elektro

Autorský kolektiv: Miroslav Bartošek, Josef Bobek, Zuzana Bobková, František Procházka, Miroslav Staněk

Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy pro technické obory s elektrotechnickým základem je součástí materiálů vydaných NÚV k podpoře výuky matematiky na středních a vyšších odborných školách. Navazuje na obdobně koncipovanou sbírku řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy se strojírenským základem. 

Sbírku tvoří soubor řešených úloh propojujících přímo učivo z matematiky s učivem elektrotechnických odborných předmětů, doplněný o aplikované úlohy obecnějšího zaměření, které je podle našich zkušeností vhodné zařadit i do výuky v oborech s elektrotechnickým základem.

Úlohy svým zaměřením a různou obtížností umožní využití v oborech E, H, M/L0, L5 i na vyšších odborných školách, obtížnost úloh jsme ovšem neoznačili, neboť naše zkušenosti ukazují, že obtížnost úlohy je mnohdy subjektivní záležitostí. O zařazení konkrétní úlohy do výuky rozhodne učitel na základě svých zkušeností a znalosti žáků.

Sbírka je sestavena z vlastních úloh a výběru úloh ze starších, nyní již hůře dostupných publikací, které jsme někdy upravili tak, že je lze dobře využít i v současnosti. U úloh je uveden výsledek řešení, u vybraných úloh je uveden i postup řešení.

Sbírka úloh byla aktualizována na základě připomínek, které autoři obdrželi od čtenářů po jejím vydání.

Sbirka uloh z matematiky.pdf