Seznamte se s CLILem

Publikace "Seznamte se s CLILem"  z roku 2011  obsahuje „top 12“ praktických charakteristik CLIL, které vystihují podstatu a možnosti uplatnění CLILu v českém prostředí.

Cílem publikace je ukázat, jaké nové možnosti CLIL otevírá jednak pro žáky základních a středních škol, jednak pro jejich učitele. Přináší názorný vhled do problematiky CLIL, poučení pro již praktikujícího CLIL učitele, ale i pro toho, který s integrovanou výukou teprve začíná nebo o CLIL nikdy neslyšel, přičemž by rád zkusil integraci formou CLIL začlenit do své výuky. I když je primární cílovou skupinou učitel odborného předmětu, může být inspirací i pro vyučující cizího jazyka.

V prvním článku se dozvíte o legislativě, která se CLIL týká, v dalších článcích o dualitě výukových cílů v CLIL, o rozvíjení myšlenkových procesů žáků prostřednictvím cizího jazyka, o vhodných metodách a v neposlední řadě o tom, v čem a jakým způsobem žáky hodnotit. Publikace se rovněž věnuje kompetencím učitele pro CLIL a nabízí východiska pro postupné zavádění CLILu ve škole.


Publikace ke stažení Publikace ke stažení (1.90 MB)