Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2016

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2017. 40 s.

Analytická studie Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2016 přináší jednu z možností hodnocení problematiky uplatnění absolventů ve sféře práce. Ve studii se sleduje, do jaké míry je získané vzdělání uplatňováno ve vykonávaném zaměstnání.

Sledování probíhá ve dvou rovinách. V první jde o to, zda absolventi naleznou uplatnění v příslušném profesním oboru, a to jak z hlediska dosažené úrovně vzdělání, tak i z pohledu odborného zaměření. Ve druhé rovině sledujeme, jaké původní vzdělání mají pracovníci v jednotlivých zaměstnáních.

Studie vychází z analýzy údajů získaných ve Výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS) a navazuje na předešlá šetření v této problematice za roky 1996, 2001, 2005 a zejména za roky 2009 a 2013.

Publikace ke stažení:

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2016 Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2016 (2,00 MB)