Standardizace vzdělávacího obsahu předmětu Přírodní vědy a technologie v kurikulu Ontaria pro základní vzdělávání

Analýza kurikulárního dokumentu provincie Ontaria  se podrobněji zabývá standardizací vzdělávacího obsahu předmětu Přírodní vědy a technologie ve všech ročnících základního vzdělávání a bezprostředně navazuje na analýzu Pojetí standardizace vzdělávacího obsahu v kurikulu Ontaria pro základní vzdělávání.

Informaci nutno doplnit faktem, že ontarijští (i kanadští) žáci se pravidelně umisťují na předních příčkách v mezinárodních šetřeních výsledků základního vzdělávání a Kanada patří k nejlépe postaveným zemím světa co do konkurenceschopnosti.

Zdroj:

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009, ÚIV 2010, s. 22 a 24

Přehled zemí světa podle konkurenceschopnosti - Kanada setrvale v první desítce.

Standardizace vzdělávacího obsahu předmětu Přírodní vědy a technologie v kurikulu Ontaria pro základní vzdělávání

Odkaz na předchozí studii Pojetí standardizace vzdělávacího obsahu v kurikulu Ontaria pro základní vzdělávání.