Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017

Doležalová G., Chamoutová D.,  Novotná H.,  Paterová P., Trhlíková J.,  Úlovcová H.,  Úlovec M., Vojtěch J. Sestavila Chomová P.  Praha: NÚV, 2018. 84 stran. ISBN: 978-80-7481-205-7

Publikace vychází v rámci zajišťování udržitelnosti projektu VIP Kariéra II – KP a přináší výsledky výzkumů z oblasti trhu práce a vzdělávání, které byly v Národním ústavu pro vzdělávání zpracovány v roce 2017.

Publikace obsahuje informace o vzdělanostní a oborové struktuře žáků SŠ a VOŠ v ČR, porovnání odborného vzdělávání žáků v ČR a v zemích EU a údaje o nezaměstnanosti absolventů škol. Další část přináší informace o výsledcích analýz inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu a shody dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání.

Významnou tematikou je vyhodnocení vzdělávací a profesní dráhy absolventů SOŠ po osmi letech od ukončení střední školy na základě analýzy obsáhlých rozhovorů s nimi. Jsou zde uvedeny výsledky analýz ve vztahu ke škole, její volbě, průběhu studia a reflexe a dále výsledky analýz ve vztahu k pozici a uplatnění na trhu práce.

V publikaci je také prezentován vývoj realizované vzdělávací nabídky středních škol a vzdělanostní struktura žáků SŠ a VOŠ se zdravotním postižením.

Publikace tedy poskytuje důležité informace pro poradenství k volbě studia a povolání.

 

Uplatneni absolventu skol na trhu prace 2017.pdf