Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2018

Chamoutová D., Kleňha D., Koucký J., Trhlíková J., Úlovec M., Vojtěch J. Sestavila Chomová P. Praha: NÚV, 2019. 92 stran.  ISBN: 978-80-7481-233-0

Publikace vychází v rámci zajišťování udržitelnosti projektu VIP Kariéra II – KP a přináší výsledky výzkumů z oblasti trhu práce a vzdělávání, které byly v Národním ústavu pro vzdělávání zpracovány v roce 2018.

Publikace obsahuje informace o vzdělanostní a oborové struktuře žáků SŠ a VOŠ v ČR, porovnání odborného vzdělávání žáků v ČR a v zemích EU a údaje o nezaměstnanosti absolventů škol. Další část přináší informace o výsledcích analýz týkajících se přechodu absolventů středních škol do terciárního vzdělávání.

Významnou tematikou je nesoulad získané kvalifikace a požadavků pracovního místa v mezinárodním srovnání a projekce kvalifikačních požadavků pracovního trhu do roku 2027. V kapitole věnované předčasným odchodům ze vzdělávání jsou prezentována metodická doporučení pro práci se žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2018.pdf