Vzdělávání 1/2012

1_12.jpg Nabízíme Vám první číslo čtvrtletníku VZDĚLÁVÁNÍ, který od začátku roku 2012 vydává Národní ústav pro vzdělávání. Navazuje jak na bulletin Odborné vzdělávání, který připravoval NÚOV, tak na Noviny VÚP. Od nynějška budeme přinášet informace o vzdělávání všeobecném, odborném, uměleckém i jazykovém a také o problematice pedagogicko-psychologického poradenství. Ve čtvrtletníku se dočtete nejen o činnosti NÚV a projektech, které má na starosti, ale také o dění přímo na školách a názorech pedagogů i odborníků z jiných organizací. Věříme, že tato změna pro Vás bude zajímavá, a těšíme se i na Vaše náměty či příspěvky. Přejeme Vám příjemné a inspirativní čtení.

VZDĚLÁVÁNÍ
čtvrtletník Národního ústavu pro vzdělávání
Ročník 1, ISSN 1805-3394
Číslo 1/2012 vyšlo 15. 3. 2012
Vydává:
NÚV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10; Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz, redakce@nuv_cz
Redakce: Zoja Franklová, Alena Nová, Jan Klufa
Grafika a sazba: Jan Velický


Z obsahu:
Inkluze je pro všechny str. 7–8
Jak se reformují ZUŠ str. 9

měsíčník ke stažení čtvrtletník ke stažení (1,11 MB)

Příloha:
Gramotnosti na základních školách

příloha ke stažení příloha ke stažení (599,25 KB)