Vzdělávání nadaných dětí a žáků

Přehled základních dokumentů Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010

Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF