Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Modelová verze Vydal VÚP v Praze, 2010

kaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF