Zpravodaj 10/2013

 Z glosáře Cedefopu 22 * Zajišťování kvality ve finském OVP * Stakeholder, a co s ním? * Kariérní poradenství v Anglii a Walesu * Veřejná služba (profesní) orientace ve Francii * Přečetli jsme za vás * Zkoušky na základě kompetencí v Německu * Duální studium v profesní akademii * Školní interní a utajená kurikula

Zp1310a.pdf Zp1310a.pdf (1,25 MB)


Editorial

Obrázek ukazuje  Privilegium Sigismunda Augusta z 6. června 1563, které je uloženo  v litevské národní knihovně (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). Národní knihovna byla založena v roce 1919 v Kaunasu. V roce 1963 byla přestěhována do Vilniusu. Od roku 1989 přibylo k jejímu názvu jméno Martynas Mažvydas, které patří autorovi první  knihy vydané v litevštině v roce 1547. Knihovna plní funkci národní a zároveň parlamentní knihovny.

V současné době se diskutuje o tom, od jak útlého dětství by se měly děti učit anglicky, aby v dospělosti obstály ve světové konkurenci. Nelze popřít, že bez angličtiny se dnes lidé těžko obejdou a její (alespoň částečná) znalost se mlčky předpokládá. To však neznamená, že by se mělo rezignovat na překlady termínů, které k nám z angličtiny přicházejí, do češtiny. Výjimkou je počítačový slang, tam je lepší držet se jednoznačné anglické terminologie. Málokdo dnes ví, co je to přeřaďovač, ale shift zná každý uživatel počítače. Rozum však zůstává stát nad zkratkou ICT v českých textech (viz např. rubrika Nové knihy v knihovně), někdy navíc umístěnou před podstatným jménem – ICT dovednosti. Lidé, kteří kromě své mateřštiny ovládají jen angličtinu, často trpívají pocitem, že některé anglické termíny nelze přeložit, aniž by se tím porušil jejich význam. Před dvěma lety jsme ve Zpravodaji psali o problémech s překladem anglického termínu stakeholders. Nyní se k němu vracíme, protože jsme zjistili, že je „úředně“ přeložen do všech jazyků EU včetně češtiny. Našli jsme ho v jednom dokumentu ve slovním spojení spolupráce zúčastněných stran. V ostatních zemích převládá ekvivalent zainteresované strany (maďarský překlad připouští i zúčastněné), Německo a Dánsko mají aktéry a u zbylých zemí se nám podařilo rozeznat výraz označující spolupráci, takže zbytek by měl být překladem slova stakeholders – viz strana 6. V zajímavých internetových adresách upozorňujeme na dva webové slovníky, v nichž jsme také zadali slovo stakeholder. Ve Vícejazyčném slovníku se objevují i další (nezadané) výrazy v abecedním pořadí. Mladší čtenáři by mohli mít problém s termínem stachanovec; v tom případě bude třeba poradit se s někým starším, nebo s Googlem.

Hlavní část přílohy Zpravodaje tvoří příspěvek, který napsal Jerzy Lackowski pro polsko-český projekt. Autor se zabývá vývojem maturitních zkoušek v Polsku od roku 1990 do současnosti a souvisejícími otázkami a problémy, které se v mnohém podobají našim problémům. Potěšilo nás, že autor se zveřejněním článku ve Zpravodaji souhlasil, protože se tak rozšíří počet čtenářů, kteří se nad tématem maturit, nejen polských, mohou zamyslet. Podobně polemický a vybízející k přemýšlení je článek o utajených kurikulech, převzatý z německého časopisu. V rubrice Nové knihy v knihovně máme (poprvé) odkaz na elektronickou publikaci, kterou nemá smysl překládat, protože je to výčet kvalifikací, funkčních dovedností, práv a povinností zaměstnavatele apod. Pozoruhodný je citovaný zákon o učňovství, kvalifikacích, dětech a učení. V rubrice Zajímavé internetové odkazy nepřehlédněte elektronickou knihovnu, kde můžete najít i knihu, kterou v papírové podobě už dlouho marně sháníte.        AK