Zpravodaj 11/2012

Z glosáře Cedefopu 12 * Rámce kvalifikací v Evropě * Systémy přípravy učňů v Evropě * Učňovství a nezaměstnanost mládeže * Austrálie a učňovství * Německý rámec kvalifikací a zákon o uznávání * Kvalifikování a zaměstnávání techniků

Zp1211a.pdf Zp1211a.pdf (449,64 KB


Editorial

Díváte se do knihovny jedné z několika desítek londýnských vysokých škol, které jsou v seznamu univerzit (London universities list). Tato univerzita má však v názvu slovo škola (The London School of Economics and Political Science – LSE), které se u vysokých škol nepoužívá, což se studenti angličtiny dozvědí během několika prvních lekcí. Prostě výjimky potvrzují pravidlo. LSE byla založena v roce 1895 „pro zlepšení společnosti“ (for the betterment of society). V seznamu jsou i další schools, universities, colleges, university colleges a academies. V češtině můžeme pro všechny tyto instituce použít obecné označení vysoká škola. V anglicky psaném textu (např. v publikacích Eurydice) se používá opisné sousloví higher education institution. Především proto, že v některých zemích se terminologicky rozlišuje mezi univerzitami a (odbornými) vysokými školami. Skutečnost, že high school (doslova vysoká škola) je označení pro střední školu v USA, je snad již dostatečně známá. Stále ještě se však můžeme setkat s tím, že termín higher (doslova vyšší) education, je překládán jako vyšší vzdělávání či školství. Tento překlad lze najít i v některých starších anglicko-českých pedagogických slovnících. V současné době se však termín higher education překládá podle kontextu jako vysoké školství, vysokoškolské vzdělávání nebo vzdělání.

V jazykovém koutku ještě chvíli zůstaneme. Pro čtenáře, které zaujala hádanka z minulého editorialu, máme odpověď. Našli jsme ji v dodatcích Velkého francouzsko-českého slovníku (autoři J. Neumann, V. Hořejší. Academia 1992). Přísloví: Déshabiller saint Pierre pour habiller saint Paul je do češtiny převedeno jako Vytloukat klín klínem.

Těm, kteří u  pozvánky na výstavu Cesta za duhou (v rubrice Zajímavé internetové adresy) budou uvažovat nad tím, proč se místo kulturního setkávání jmenuje Hub, sdělujeme, že je to anglické slovo, u něhož došlo k přenesení významu, jak je doloženo ve Velkém anglicko-českém slovníku (Karel Hais, Břetislav Hodek, Academia 1992): hub [hab] 1 náboj kola, ořech zámku, hlava kola, vozu, zarážka kola; hrdlo trubky; razník na lisování zápustek 2 přen. střed, centrum (the hub of the universe, a hub of commerce) 3 the Hub AM město Boston přezdívka  from hub to tire od hlavy k patě; up to the hub AM až po krk, úplně.

Listopadové číslo se věnuje převážně dvěma tématům: rámcům kvalifikací a učňovství, o kterém jsme psali už v minulém čísle. Článek Systémy přípravy učňů v Evropě (strana 7) se pokouší vysvětlit rozdíly v přístupu k této formě odborného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a spolu s tím i terminologické otázky. V souvislosti s úvahami o aplikaci duálního systému u nás může být zajímavé se seznámit s názory francouzských odborníků na účinnost duálního systému jako obrany proti nezaměstnanosti mládeže. Rámci kvalifikací se zabývá stručná zpráva Cedefopu, která rekapituluje dosavadní vývoj ve vytváření národních rámců kvalifikací v zemích EU. Obsáhlý článek z německého časopisu srovnává Evropský a německý rámec kvalifikací a vysvětluje úlohu německého zákona o zjišťování a uznávání profesních kvalifikací získaných v zahraničí. Strukturu Národního rámce profesních kvalifikací Srí Lanky najdete v posledním článku, kde se také dozvíte, že do Německého rámce kvalifikací se podařilo prosadit rovnocennost mezi techniky, kteří absolvovali odbornou technickou školu, a absolventy bakalářského studia. V rubrice Nové knihy v knihovně se kvalifikací týkají dvě publikace: zpráva o přiřazování českých kvalifikací k EQF a Mezinárodní kvalifikace z Cedefopu.                                                                                                                                              AK