Zpravodaj 12/2013

Z glosáře Cedefopu 24 * Metody a nástroje pro evaluaci systémů OVP * Rámce kvalifikací v Evropě: utvrzovat správná spojení * Šest řešení pro efektivní OVP * „K+S podporuje MINT“ * Převis vysokoškoláků – nedostatek odborných sil * Bilance po roce platnosti akreditačního zákona

Zp1312.pdf Zp1312.pdf (324,23 KB)


Editorial

Pohledem na noční Kaunas se pomalu rozloučíme s předsednictvím Litvy EU. Obrázek je z webu, který láká potenciální studenty ke studiu lékařství na univerzitě, založené v tomto městě v roce 1922. Ottův slovník naučný (1899) se tak o ní ještě nezmiňuje: „Kovno má 73.543 obyvatel (1897), 71 ulic, 5 náměstí, sad, okružní třídu, tramway, 10 pravoslavných chrámů, 8 katolických, 1 jedinověrecký, 1 lutheranský se školou, 1 modlitebnu baptistů, 4 synagogy s několika židovskými školami a 20 modlitebnami, 2 katolické kláštery, krásnou starobylou radnici, rozvaliny starého gotického hradu a chrámu Perkunova i jest sídlem gubernátora … Vzdělavací ústavy: chlapecké a dívčí gymnasium, katolický kněžský seminář, řemeslnická škola, 2 farní školy, 16 škol obecních, židovská talmúd-tora, obecná škola židovská a 3 soukromé židovské školy.“

Několikrát jsme již psali o tom, jak filmy s titulky a televizní jazykové kurzy pomáhají dětem i dospělým zlepšit se v cizích jazycích. Byla by to laciná alternativa pobytu v zahraničí, Českou televizi však zajímá hlavně sledovanost. Jazykové kurzy byly zrušeny už před lety. Filmy s titulky se dávají jen velmi zřídka a v pozdních večerních hodinách, v době, kterou si ČT vyhrazuje pro vysílání určené vyspělým divákům. Vyspělí diváci, chcete-li, intelektuálové, se poznají podle toho, že běžně nechodí spát před jednou hodinou ranní. Když však my průměrní diváci někdy posedíme před televizí dlouho do večera, s překvapením zjistíme, že se nám nějaký film „pro intelektuály“ docela líbí. Jenže ráno musíme vstávat …

První čtyři články tohoto čísla vycházejí z publikací a činnosti evropských institucí: Cedefopu a ETF. Poslední z nich seznamuje se šesti návrhy řešení současné nezaměstnanosti mládeže. Přednesl je ředitel Cedefopu na konferenci, která se v prosinci konala v Soluni. Překlad tohoto krátkého sdělení nebyl jednoduchý, protože to, čemu obvykle říkáme kvalifikace, je ve sdělení označováno jako skills, zatímco qualifications znamenají ukončené všeobecné vzdělání.

Náhodou jsme se na anglickém webu dočetli, jak se Alexander Dumas vyjádřil o vzdělávání: To learn is not to know; there are the learners and the learned. Memory makes the one, philosophy the other. Dalším hledáním na Internetu jsme zjistili, že tento výrok Dumas vložil do úst Abbého, mluvícího k Dantesovi v 17. kapitole 1. dílu románu Hrabě Monte Christo: apprendre n'est pas savoir ; il y a les sachant et les savants : c'est la mémoire qui fait les uns, c'est la philosophie qui fait les autres. Pak jsme chtěli najít český překlad od renomovaného překladatele. Přitom jsme zjistili, že webová stránka e-knihovna zdarma (viz Zpravodaj 10/2013) již nefunguje. Našli jsme jen Vilímkovo vydání z roku 1924, přeložila Ema Horká: naučiti se není totéž, co uměti, jsou vědoucí a vědci: paměť tvoří první, filosofie druhé. Najdete-li ve své knihovně novější překlad románu a bude se vám chtít tento výrok hledat (je přibližně v polovině kapitoly a uprostřed věty), můžete nám ho poslat i se jménem překladatele a rokem vydání. Bude-li vás víc, mohli bychom v lednovém editorialu přinést přehled překladů moudrých slov Alexandra Dumase.

Přejeme vám šťastný start do roku 2014, ve kterém si možná připomeneme antické doby a učence, protože Evropské unii bude předsedat Řecko následované Itálií.

AK