Zpravodaj 3/2009

Anticipace vývoje kvalifikací v Evropě 5  * Genderová segregace v učňovství  * Design jako nástroj inovací * Diagnostika a rozvoj kompetencí * Strategické vzdělávání pro úspěch podniku

 


Zpravodaj 3/2009


Editorial

 

Rok 2009 byl vyhlášen Mezinárodním rokem astronomie. V rubrice Zajímavé internetové adresy se můžete podívat, co se při této příležitosti chystá v ČR, ve světě i ve vesmíru.

Další pokračování překladu pracovního dokumentu Cedefopu o anticipaci vývoje kvalifikací se zabývá metodami, jimiž se zjišťuje, jak bude v budoucnu vypadat nabídka kvalifikací, jaká bude po nich poptávka a hlavně, zda nabídka s poptávkou budou alespoň zčásti v souladu. Dále se probírají možnosti a cíle šetření zaměstnavatelů v této oblasti, které v nějaké podobě provádějí téměř všechny členské státy EU. Srovnatelnost výsledků je usnadňována používáním mezinárodních klasifikací (NACE, ISCO-88, ISCED).

Jak už jsme psali v loňském prosincovém editorialu, je letošní rok v Evropě zasvěcen tvořivosti a inovacím. Řekne-li se slovo design, většina lidí si představí tvůrčí práci designérů, estetické a účelné výrobky, možná i nějaké inovace. Design však mohou mít i služby. Malé a střední podniky mohou využívat práce designérů k dalšímu rozvoji – místo výzkumu a vývoje, na které nemají prostředky. Falešné představy nebo mýty o designu boří článek na straně  6.

Článek z německého časopisu Berufsbildung (strana 8) má v originále název Der KompetenzCheck. Trochu to připomíná termín assessment centre, který se v němčině ani v češtině také nepřekládá (viz Zpravodaj č. 1/2006). Dokonce i udělat z centre centrum nebo středisko by mohlo způsobit informační šum. Hodnoticí středisko by pak údajně byla úplná katastrofa. Může nás utěšovat, že Němci jsou na tom stejně. Výraz KompetenzCheck by bylo možné do češtiny přeložit jako prověrka kompetencí, slovo prověrka se však v minulosti přesunulo ze školních lavic do politiky (ve škole se přece píší testy) a vyvolává nepříjemné asociace u lidí, kterým se vybaví spíše v tom politickém významu. Pro článek jsme zvolili místo názvu podnázev – Diagnostika a rozvoj kompetencí – který je dostatečně srozumitelný a výstižný. V textu překladu ponecháváme výraz check. Mimochodem, Checkliste (asi kontrolní seznamy pro kvalitu odborného dalšího vzdělávání) existují v BIBB už deset let – viz Zpravodaj č. 11/2001. Checkem však jazykové hádanky článku nekončí. Check kompetencí totiž začíná zatykačem vědomostí mladých lidí  – Steckbrief Deines Wissens. Německo-české slovníky, které mají tradici od dob Josefa Jungmanna, to znamená kolem dvou set let, stále neberou v úvahu, že některá slova mají i jiný, přenesený význam. Podobné problémy mají však zřejmě i v jiných jazycích, jak jsme zjistili, když jsme Steckbrief dali vyhledat na Googlu. Udělali to tak již mnozí před námi, aby zjistili, že přenesený význam slova Steckbrief je popis osoby, v tomto případě jejích znalostí. Další zrádné slovo je Hochzeit, které, jak každý ví, znamená svatba. Kromě toho se však tímto slovem označuje i překrývání v přeneseném významu, např. když stejnou službu poskytují dvě organizace v jednom místě. AK