Zpravodaj 3/2012

Z glosáře Cedefopu 5 * Rámce kvalifikací v Evropě * Rámec kompetencí v IKT pro učitele – UNESCO * Obchodní vzdělávání ve Švýcarsku * 6,8 milionu mladých lidí v EU je nezaměstnaných nebo podzaměstnaných * Pakt o základním vzdělávání pro alfabetizaci * Etika a právo v poradenství

Zp1203a.pdf Zp1203a.pdf (6,89 MB


Editorial

28. března uplyne 420 let od narození Jana Ámose Komenského. O životě a díle „Učitele národů“ bylo napsáno mnoho knih a článků a Ottův slovník naučný (1899) mu věnoval 15 stran. Vybrali jsme z nich část, která popisuje, jak Komenský poté, co ve Skotsku vypukly bouře, při nichž bylo pobito mnoho Angličanů, opustil Anglii a našel útočiště ve Švédsku: „Dostav peníze na cestu od p. Vavřince de Geer, odplul z Anglie na pevninu, stavil se v Lejdě a dostal tehda i do Ameriky nabídku k řízení kolleje, posléze v srpnu r. 1642 dostal se do Norköpingu, kde jindy p. Ludvík Geer bydlil, zatím však odcestoval do Štokholmu; proto Komenský jej očekával, dohodl se s ním o práce zamýšlené a konečně vypraven byl od něho do Štokholmu, aby slavného kancléře Axela Oxenstiernu seznámil se svými úmysly. Také s J. Skytem, kancléřem university upsalské, jednal dlouho o svých podnicích, nejlépe však pochopil jeho význam sám kancléř; viděl, že hlavně jako didaktik je Komenský novým mužem, jenž by posavadnímu moření a trápení mládeže ve školách mohl konec učiniti, o to pak že se jedná nejprve. Proto vybízel napřed ku povznesení škol, k opravě vyučování, a náprava věcí lidských, již Komenský zamýšlel, že se dostaví takto sama sebou.“

Komenskému jsme věnovali rubriku Znovuobjevené knihy. První publikace je od bývalého spoluredaktora Zpravodaje, Dr. Ivana Švandy, který by se 6. března dožil 80 let. Díky němu je v březnovém Zpravodaji 2002 výběr z myšlenek Jana Amose Komenského.

V jazykovém koutku probereme dvě slova, na která jsme narazili náhodou a předtím jsme je nikdy neslyšeli. Možná jste se s nimi také ještě nesetkali. První z nich je hypokoristikon. Podle Akademického slovníku cizích slov (1995) pochází z řečtiny a v lingvistice označuje citově zbarvenou obměnu rodného nebo příbuzenského jména, domácké slovo (např. Honza, děda). Nejprve jsme však objevili na The Free Dictionary slovo hypocorism – A name of endearment; a pet name (přezdívka, přízvisko, mazlivé jméno). V našich anglicko-českých slovnících jsme našli jen přídavné jméno hypocoristic – hypokoristický, a proto jsme se obrátili na slovník cizích slov.

Druhým slovem je anglický termín walkability. Ten označuje míru efektivity, do níž plán obce umožňuje obyvatelům chodit v obci či městě pěšky (nebo jezdit na kole) na nákupy, do školy, do knihovny, k lékaři a na další obvyklá místa. Hlavním záměrem je omezit zbytečné cesty autem, existují však i další výhody walkability obce. Například americká střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Světová zdravotnická organizace a další zdravotnické organizace se přimlouvají za zvýšení walkability obcí, protože podporuje pohyb, bojuje s obezitou a zlepšuje životní prostředí. V USA, kde v některých obcích nemají často ani chodníky, je prosazování walkability zvlášť důležité. Českým ekvivalentem slova walkability může být například průchodnost nebo pěší pohyb. Našli jsme i termín chodeckost, který je pokusem o jednoslovný překlad, doufáme však, že se neujme. Příbuzným termínem je pochozí vzdálenost (pochozí znamená dle Slovníku spisovného jazyka českého [1964] souvisící s chůzí), překlad anglického walking distance – ten používají především realitní kanceláře ve svých prospektech: „pochozí vzdálenost k obchodu je pět minut“ místo „pěšky je to do obchodu 5 minut“, jak se obvykle říká.       AK