Zpravodaj 3/2013

Z glosáře Cedefopu 16 * Na cestě ke znalostní společnosti * Informační gramotnost pro znalostní společnost * Kdy začíná ve Finsku vyučování * Kdy se v Evropě vstupuje do základní školy * Integrovaná profesní odborná škola v Hesensku * Vzdělávání učitelů profesních škol v Číně

Zp1303a.pdf Zp1303a.pdf (279,78 KB


Editorial

Cork (irsky: Corcaigh) je po Dublinu druhé největší město Irska. Ottův slovník naučný (1892) uvádí, že Cork leží „na řece Lee, 17 km od jejího ústí do moře. Rozkládá se po obou jejích březích a na ostrově, jenž druhdy býval bažinou … Části města jsou mezi sebou spojeny 9 mosty. Nerovná půda a okolní vrchy, nepravidelné ulice a domy ze starého červeného pískovce, jakož i rozlehlý veřejný park a jilmové stromořadí, přes 1,5 km dlouhé, dodávají městu příjemné malebnosti. … přístav vyplňující prostranné a skalnatými ostrovy dobře chráněné ústí řeky Lee jest z největších na světě: pojal by celé britské loďstvo.“ Chrám Krista krále (Church of Christ the King) v době vydání slovníku ještě nestál. Chicagský architekt Barry Byrne (1883–1967), bývalý student Franka Lloyda Wrighta, vypracoval návrh železobetonové stavby v roce 1928. Kostel byl postaven v letech 1929–1931 jako první katolický kostel navržený americkým architektem v Evropě a první betonový kostel v Irsku. Vnitřek kostela, ve kterém je 1200 míst k sezení, je také působivý, jak se můžete přesvědčit v rubrice Zajímavé internetové adresy.

V únorovém čísle jsme měli obavy o vysílání BBC na frekvencích FM v ČR. BBC zatím vysílá dál, ve vysílací době Rádia Česko běží české vysílání střídající krátké zprávy, kurz angličtiny z archivu BBC a hudební předěly. Skutečné zpravodajství musíte ladit někde jinde…

Ve Zpravodaji se snažíme uvádět na pravou míru některá zavádějící tvrzení, která se čas od času ve světě školství a vzdělávání objevují. Například, že téměř ve všech evropských zemích existuje jednotná maturita (Zpravodaj 2/2010), nebo že spojité písmo se prvňáčci už skoro nikde neučí (Zpravodaj 7-8/2010 a rubrika Zajímavé internetové adresy v tomto čísle). V současnosti prezentované tvrzení, že žákům základních škol ve Finsku začíná vyučování až v 9 hodin, také není pravdivé. Zjistili jsme to celkem snadno od odborné pracovnice finského Ústavu pro pedagogický výzkum Maarit Virolainen, s níž jsme před 13 lety spolupracovali na jednom mezinárodním projektu. Jak to ve skutečnosti ve Finsku se začátkem vyučování vypadá, se dočtete v článku na straně 7. Ve finském školství však jsou věci, z nichž bychom si opravdu mohli vzít příklad: Žáky tak moc netestují, takže je výborné výsledky v šetření PISA dost překvapily. Absolventi středních odborných škol neskládají maturitní zkoušku, a přesto mohou pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole stejně, jako absolventi gymnázií (lukio), kteří maturitní zkoušku skládají. Na úspěšnosti finských školáků se velkou měrou podílejí učitelé, kteří mají ve společnosti dobré postavení a přirozenou autoritu. Povolání učitele je považováno za prestižní, podle toho je také odměňováno a vysoké školy pedagogického směru si mohou mezi uchazeči o studium vybírat.

UNESCO pořádá v letošním roce světovou vrcholnou schůzku o informační společnosti v Paříži a v Ženevě. Do Zpravodaje jsme vybrali dva příspěvky, které se zabývají vytvářením znalostní společnosti a posilováním informační gramotnosti. V druhém příspěvku je hodně nových termínů, u nichž ponecháváme i anglický originál, abychom si lépe rozuměli. Evropa letos pořádá konferenci o informační gramotnosti (ECIL) v Turecku  – viz rubrika Zajímavé internetové adresy.         AK