Zpravodaj 4/2015

Z terminologie Cedefopu 39 *  Proč nevyhazovat staré překladové slovníky *  Předčasné odchody ze vzdělávání v Evropě a jak jim zabránit *  Cizí jazyky v anglických školách *  Podpora sociálních a osobních kompetencí v profesní přípravě *  Kvalifikační cesty a přání zkoušejících v duálním systému *  Pořádací prostředky pro profesní přípravu *  Přijímací řízení ve středních školách na Slovensku

Zp1504a.pdf Zp1504a.pdf (785,88 KB)


Editorial

Letos v dubnu je tomu již 20 let, co se ústav (nyní NÚV) přestěhoval do Hostivaře. Napadlo nás, že „služebně mladší“ čtenáře Zpravodaje by mohlo zajímat, jak tenkrát tento měsíčník vypadal, a pamětníci by si mohli zavzpomínat. Zpravodaje jsou v elektronické podobě nepřístupné právě do čísla 4/1995 – nejdříve byly psány na stroji na rozmnožovací blány, později v T602 – viz obrázek. Číslo je netypické též proto, že obsahuje jen jeden desetistránkový článek, který zpracoval bývalý kolega Zdeněk Černohorský. Článek v době, kdy Internet nebyl běžně dostupný, vzbudil velký zájem. Od květnového čísla z roku 1995 byly již Zpravodaje tištěny ve Wordu.

Pokračování Z terminologie Cedefopu v tomto čísle je rozsáhlejší než obvykle, protože jsme do něj zahrnuli všechna hesla začínající anglickým termínem skill. Ten se obvykle překládá do jiných jazyků různým způsobem v závislosti na kontextu. V elektronické verzi slovníku na webových stránkách Cedefopu (viz odkaz pod článkem) si to můžete ověřit i v dalších čtyřech jazycích: španělštině, italštině, polštině a portugalštině. O používané terminologii můžete zapřemýšlet i nad názvem článku z německého časopisu Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (vydává BIBB) na straně 10: Podpora sociálních a osobních kompetencí v profesní přípravě. Sociální a osobní kompetence (soziale und personale Kompetenzen) totiž vystihují podstatu mnohem lépe než otrocký překlad anglického výrazu soft skills jako měkké dovednosti, který se často používá v češtině.

Zajímavé zjištění jsme udělali v on-line slovníku Business Dictionary. Slovo patent, jehož význam jako podstatného jména zná každý, funguje v angličtině též jako přídavné jméno a v této formě má mnoho významů, od těch očekávaných: privilegovaný, výsadní, diplomovaný, patentovaný, speciální, patentní, přes veřejně přístupný, otevřený, jasný, zřejmý, zjevný, patrný, až po vyložený, očividný, prostý, například patent nonsense = vyložený nesmysl.  

Vyučováním cizím jazykům v anglických školách se zabývá článek na straně 9 založený na publikaci, kterou vydal CfBT Education Trust. Co znamená zkratka CfBT se dozvíte v rubrice Zajímavé internetové adresy. Instituce sídlí v anglickém městě Reading (čti reding). Anglické děti nemají velkou motivaci k učení se cizím jazykům, protože angličtina je lingua franca dnešní doby.

Zdánlivě jednoduchý termín používaný v německé profesní přípravě – Ordnungsmittel, respektive jeho překlad do češtiny, nás zaměstnává již několik let. Stěžovali jsme si na něj v editorialu č. 5/2013, kdy jsme vymysleli slovo pořadač. Nyní jsme se rozhodli pro výstižnější termín pořádací prostředky, protože jsou čtyři – viz strana 13.

V rámci podpory vícejazyčnosti je v tomto čísle jeden příspěvek od našich slovenských kolegů ve slovenštině (strana 14). Článek se zabývá přijímáním žáků na střední školy.

Trápí-li vás nepořádek na vlastním pracovním stole, možná vám ke klidu pomůže úvaha Alberta Einsteina: „Je-li neuspořádaný psací stůl známkou neuspořádané mysli, čeho je pak známkou prázdný psací stůl?“                                                                                                                                                                                                                           AK