Zpravodaj 5/2016

Nejnovější vývoj učňovství na evropské úrovni * Vytváření národního systému odborného vzdělávání a přípravy v Austrálii * Umělecká řemesla – magické a fascinující sklo * Politika OVP zaměřená na předčasné odchody ze vzdělávání a profesní přípravy * Bez interkulturní kompetence se v dnešním světě zaměstnanci neobejdou

Zp1605a.pdf Zp1605a.pdf (1,64 MB)


Editorial

Díváte se z ptačího pohledu na půvabné nizozemské město Gouda, po kterém je pojmenován známý sýr. Ottův slovník naučný (1896) o něm píše: „Gouda, též Ter Gouwe, město v nizozemské provincii Jižní Hollandě, na Ijssele, kde se stéká s Gouwou, uzel státních železničních tratí Utrech-Rotterdam a Gouda-Haag. Ráz města, jehož ulicemi probíhají četné průplavy, jest starobylý. Má progymnásium, vyšší měšťanskou školu, veliké kasárny, nemocnici, městskou knihovnu, městské museum starožitností, radnici ve slouhu pozdní gotiky a 5 kostelů, z nichž vyniká zvláště veliký kostel Svatojanský (Groote Kerk, založený roku 1485 a přestavěný roku 1552), se 42 nádherně malovanými okny; 20.037 obyvatel (1891) provozujících obchod s máslem, sýrem a obilím, výrobu hliněných dýmek, hrnců, cihel (z bahna Ijssely), stearinových svíček, doutníkův a přádelnictví. V povstání nizozemském přidalo se město Gouda roku 1572 na stranu vzbouřenců a bylo jedním ze 6 měst, jež vysílala poslance ke shromážděním generálních stavů.“

První z článků tohoto čísla představuje evropské odborové svazy a jejich snahu podporovat učňovství ve svém požadavku Nové cesty pro Evropu. Tato Nová cesta by měla přinést více pracovních příležitostí. S tím souvisí i ustavení Evropské aliance pro učňovství, která má mimo jiné udělat učňovství atraktivnější vzdělávací volbou pro mladé lidi. Uvidíme, jak budou odboráři v propagaci učňovství mezi mladými lidmi úspěšní, ale vzhledem k masivnímu zastoupení odborových svazů v různých odvětvích evropského hospodářství (viz s. 6) není jejich vliv zanedbatelný.

Odborným vzděláváním se v současné době intenzivněji zabývají i v Austrálii. Od začátku 90. let usilují o vytvoření nového celoaustralského systému odborného vzdělávání. Státy a teritoria Australského svazu měly totiž do té doby své vlastní systémy. Na s. 7 si můžete prohlédnout přehlednou politickou mapu Austrálie. Nedopatřením na ní chybí název hlavního města Severního teritoria, který je shodný se jménem proslulého, již nežijícího vědce. Pokud název města nevíte, berte to jako hádanku na 6 písmen!

U nás doma letos probíhá projekt Rok řemesel 2016 – viz rubrika Zajímavé internetové adresy. S uměleckými řemesly v oboru sklářství ve Francii se můžete seznámit na stránkách 8–10, případně se podívat i na (oranžovou) webovou stránku na straně 10. Všimněte si také vysvětlení rozdílu mezi vitrají a vitráží na straně 9 vedle krásné vitraje. Zajímavé je, že definici termínu vitraj, který dosud není ve všeobecném jazykovém povědomí moc rozšířen, jsme našli ve výkladovém slovníku z roku 1967.

Stručná zpráva Cedefopu, kterou obvykle umisťujeme na začátek čísla, je tentokrát téměř na konci, protože na stránkách Cedefopu byla dlouho jen v angličtině, další jazykové verze se objevily až v druhé polovině měsíce. Více jazykových verzí se hodí v případě, že hledáte odpověď na známou otázku: Co tím chtěl básník říci?

A na závěr opět citát Gilberta Chestertona: Hlavní rozdíl mezi konstruováním a tvorbou spočívá v tom, že věc, kterou konstruujete, můžete milovat teprve až je zkonstruovaná, kdežto vytvářenou věc milujete dřív, než vznikne. (The whole difference between construction and creation is exactly this: that a thing constructed can only be loved after it is constructed; but a thing created is loved before it exists.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AK