Zpravodaj 6/2004

Evropská spolupráce ve vzdělávání * Přechod ze školy do zaměstnání ve Francii * Kariérní poradenství * Projekt SEEQUEL * Další odborné vzdělávání v Lucembursku * Financování dalšího vzdělávání v Nizozemsku * Potřeby profesní přípravy v Řecku * Reforma zákona o profesní přípravě v Německu


Zpravodaj 6/2004


Po volbách do Evropského parlamentu se počet poslanců zvýšil z 626 na 732. Z toho počtu bude mít Německo 99 poslanců, Velká Británie, Francie a Itálie po 78 poslancích; z nových zemí je nejvíce zastoupeno Polsko (54) a nejméně Malta (5).

Prvním prázdninovým dnem se řízení Evropské unie ujímá Nizozemsko. V oblasti vzdělávání má poměrně bohatý program, který bude končit až v prosinci.

Pravděpodobně během nizozemského předsednictví dojde ke konečnému schválení „Europassu“ – jediného, jednotného a jednoduchého portfolia pro zaznamenávání kvalifikací a kompetencí. Název Europass se stane „chráněnou značkou“ a bude vytvořeno i společné logo. Europass nahradí dosavadní oddělené dokumenty, včetně portfolia jazyků. Jazykové znalosti Evropanů budou posuzovány podle jednotné šestistupňové škály: A1, A2, B1, B2, C1, C2; kde kupodivu A1 označuje nejnižší a C2 nejvyšší zběhlost v daném jazyce. Jednotlivé stupně jsou definovány odpovídajícími znalostmi a dovednostmi. Dosud užívané certifikáty (např. TOEFL, TCF atd.) pro hodnocení znalosti jednotlivých jazyků budou vztahovány k této šestistupňové škále.

Francouzští výzkumní pracovníci zkoumali mechanismus vytváření sítí profesních kontaktů na trhu práce a zabývali se otázkou, do jaké míry určuje kvalitu a využitelnost těchto sítí výběr mezi všeobecným a odborným vzděláváním, protože tyto sítě se vytvářejí již v době studia. K čemu dospěli, to se dozvíte na čtvrté a páté stránce.

V tomto čísle pokračuje článek o šetření, které provedla OECD v oblasti kariérního poradenství; tentokrát se zabývá situací v Irsku, v Koreji, v Lucembursku a v Německu.

Lucembursku je věnován i další článek, který přehledně pojednává o organizaci dalšího odborného vzdělávání v tomto malém členském státě Evropské unie.

Jaké požadavky mají řečtí zaměstnavatelé na kvalifikaci potenciálních zaměstnanců se dozvíte v článku na desáté a jedenácté straně. Najdete tam také žebříček profesí, po nichž je v Řecku největší poptávka. Na prvním místě jsou jako nejžádanější skupina povolání uvedeni obchodníci a prodavači. To pravděpodobně není řecká specialita. Každý, kdo někdy zalistoval inzeráty v českém tisku nebo hledal na příslušných webových stránkách, ví, že nejvíc inzerátů nabízejících zaměstnání se týká povolání (podomních) obchodníků, obchodních cestujících a poskytovatelů různých služeb, nejlépe se živnostenským listem.

V Německu se schyluje k reformě zákona o profesní přípravě. Do diskuse o tom, jak by měl novelizovaný zákon vypadat, se zapojuje široká veřejnost. Byla zřízena webová stránka, která informuje o nejnovějším vývoji a zároveň tam mají lidé možnost hlasovat o tom, jakou profesní přípravu v Německu chtějí. Tvůrci webových stránek využili podobnosti zkratky zákona o profesní přípravě – BBiG s reklamou na Big hamburgery, takže jakmile se objeví úvodní stránka na vaší obrazovce, máte chvíli dojem, že se vám do seriózního hledání vnutila nežádoucí komerce. Klidně však můžete na ten BigMac kliknout a dozvíte se názory z více stran.  V tomto čísle Zpravodaje najdete zatím „jen“ vyjádření dvou učitelských svazů. Některé z jejich názorů formulovaných v deseti tezích by bylo možné uplatnit i jinde, nejen ve specifické německé situaci. AK