Zpravodaj 6/2014

Z glosáře Cedefopu 30 * Mistři v Evropě * Nový časopis Cedefopu * Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport EU * Integrace imigrantů na trhu práce v Evropě * Dvojitá spojka a/nebo a její funkce * Internacionalizace a vzdělávání ve Švýcarsku * Odborné vzdělávání v Gruzii * Podpora profesní orientace a trh vzdělávání * Definitiva učitelů v USA v ohrožení

Zp1406a.pdf Zp1406a.pdf (894,25 KB)


Editorial

Letos uplyne 145 let od narození Rösslera-Ořovského, který sportu věnoval celý svůj život. Na jeho počest se v rámci pražských Primátorek dodnes jezdí Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského. Pro bližší informace o jeho životě jsme museli sáhnout po dodatcích k velikému Ottovu slovníku naučnému, které vydalo Sdružení pro tento slovník v nakladatelstvích Argo a Paseka v roce 2002. „Rössler-Ořovský Josef, *29. června 1869, 16. ledna 1933 v Praze, zakladatel čsl. sportu. Již jako student se věnoval činně sportu, zvl. vodní turistice, bruslařství a lehké atletice. R. 1887 začal pěstovati veslařství a téhož roku přivezl do Čech švédských lyží, stávaje se tak zakladatelem lyžařského sportu v Čechách a jednoho z nejstarších sportovních klubů, I. Českého Skiklubu v Praze. Založil i jiné sportovní spolky: Bruslařský závodní klub v Praze, I. Český Lawntennisklub, Český Yachtklub aj. Jako činný sportovec získal v cizině mnoho cen ve veslařství (ve čtyřce, dvojce i skifu), r. 1891 dobyl bruslařského mistrovství na Bledu na trati 2000m atd. R. 1893 uspořádal první lyžařské závody v Praze ve Stromovce. Byl členem a později generálním sekretářem Čsl. Olympijského výboru. … Za své národní přesvědčení byl … za světové války pronásledován rakouskými úřady. Po světové válce věnoval se vedle práce v Čsl. Olympijském výboru hl. organizaci čsl. skautingu.“

Na stránkách 6-8 najdete výběr ze závěrů zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport EU. Možná, že v době, kdy vyjde Zpravodaj, budou již k dispozici úplné překlady závěrů do češtiny, takže uvidíme, jak si překladatelé poradili se slovem entrepreneurship, které je v jiných dokumentech EU překládáno jako podnikavost, podnikání nebo podnikatelství. Vybrali jsme si podnikání, protože podnikavost je spíš vlastnost a podnikatelství je příliš šroubované. Další překladatelský oříšek se objevuje v závěrech o vícejazyčnosti, kde se multilingualism poměrně často překládá do češtiny jako mnohojazyčnost. Předpona multi znamená (podle Velkého anglicko-českého slovníku Josefa Fronka) více, několik nebo mnoho, avšak kolik Evropanů může o sobě říci, že ovládá mnoho jazyků, když polyglot a objevitel Troje Heinrich Schliemann již zemřel (1890). Nejvíc vícejazyčných lidí zřejmě žije v Africe, např. v Nigerii se mluví 270 jazyky. Jazyky se tam učí při běžném styku jeden od druhého. Podobně jako v Československu většina lidí alespoň rozuměla druhému jazyku, i když ho nikde nestudovala. Je velká škoda, že pro dnešní školáky už je slovenština cizí jazyk jako každý jiný. Znalost cizího jazyka, kromě své praktické funkce, obohacuje člověka o nové vnímání a také trénuje mozek. Někdy však může být rozdílnost jazyků na překážku. Slavenka Drakulić popisuje v jedné povídce z bývalé Jugoslávie, jak cestující jedoucí po dlouhou dobu vlakem ve stejném kupé raději mlčeli, než aby se podle nepatrných odlišností či přízvuku prozradilo, zda jsou Srbové nebo Chorvati. Ruština a ukrajinština se liší trochu víc, asi jako čeština a slovenština, to by však nemělo bránit vzájemnému porozumění. V době SSSR se žáci ve svazových republikách učili od první třídy ve svém rodném jazyce a ruštinu měli od 3. třídy jako cizí jazyk. Kromě toho existovaly ruské školy pro žáky, jejichž rodiče Rusové pobývali mimo Rusko. V těchto školách se vyučovalo v ruštině a místnímu jazyku se žáci mohli učit mezi jinými cizími jazyky.

Od 1. července se vlády nad Evropou ujímá po Řecku Řím, tedy Itálie, podobně jako tomu bylo ve starověku. Řecké předsednictví bylo bezproblémové včetně pěkných webových stránek.

Příští (dvoj)číslo Zpravodaje vyjde 20. srpna. Do té doby přeje redakce všem svým čtenářům veselé a bezstarostné prázdniny.    AK