Zpravodaj 6/2016

Evropské sektorové trendy v příštím desetiletí * Odborné vzdělávání a příprava pro dospělé v Estonsku * Šetření Defis – profesní příprava v podniku * Rámec regulovaných kvalifikací * Vzkaz Stephena Hawkinga stresovaným čínským studentům * Studnice zdrojů STEM pomáhá zlepšovat vyučování v Evropě * Postupové cesty ke studiu na VŠ ve Spojeném království * Deset opatření, která pomohou lidem v Evropě k lepším dovednostem * Intenzivní kontakt s jazykem při učení němčiny je základem úspěchu

Zp1606a.pdf Zp1606a.pdf (1,53 MB)

Editorial

Od 1. července se předsednictví Evropské unie ujímá Slovensko. Při této příležitosti vystaví v budově Justus Lipsius v Bruselu svůj jedinečný vynález – aeromobil. Technické údaje mluví za vše. Toto auto na silnici a letadlo ve vzduchu váží 450 kilogramů, je poháněno motorem Rotax 912 s výkonem 100 hp nebo 75 kW a jeho maximální rychlost na silnici dosahuje 160 km/h, přičemž pouze 130 km/h stačí k tomu, aby se odpoutalo od země a vzlétlo do oblak. K proměně auta v letadlo stačí stisknout tlačítko, rozpětí křídel činí 8,2 metru. V  režimu automobilu je spotřeba 8 litrů na 100 kilometrů, v režimu letadla 15 litrů za hodinu. Plná nádrž vystačí na překonání vzdálenosti 875 kilometrů po silnici, nebo 700 kilometrů ve vzduchu.

V článku o šetření Defis převzatého z bulletinu Bref du Céreq, který vydává Středisko pro studium a výzkum kvalifikací sídlící v Marseille, se píše o reglementované profesní přípravě (la formation réglementaire). Termíny reglementární, reglementace, reglementovat byly přejaty do češtiny – viz Slovník spisovného jazyka českého (Academia, 1966) nebo Akademický slovník cizích slov (Academia, 1995). V průběhu doby se evropskou lingua franca stala angličtina, a adjektivum réglementaire nahradilo adjektivum regulated (viz Regulated Qualifications Framework na straně 9), a proto i my teď máme regulovanou profesní přípravu. Dříve se v češtině regulovaly většinou jen vodní toky.

Angličtina je také hlavním dorozumívacím jazykem v Evropské unii a v jejích institucích, i když se většina dokumentů překládá i do všech ostatních úředních jazyků. Překladatelé by však měli mít na paměti, že některá anglická slova mají více významů, z nichž si rodilí mluvčí podle kontextu vyberou ten správný. Překladatelé by měli postupovat také tak. Na straně 12 je otištěno Deset opatření, která pomohou lidem v Evropě k lepším dovednostem, v podobě, do jaké byl text oficiálně přeložen do češtiny. Anglické slovo skill má však podle Velkého anglicko-českého slovníku (LEDA, 2006) více významů: schopnost, dovednost, zručnost, šikovnost, umění, zběhlost, znalost, odbornost a v množném čísle i kvalifikace. Výraz dovednost některé z dalších významů nezachycuje. Překladatelé do francouzštiny, němčiny, italštiny a portugalštiny si pomohli všeobecnějším (a podle našeho názoru vhodnějším) slovem kompetence, v polštině mají znalosti, ve slovenštině se podobně jako my rozhodli pro zručnosti. A přitom na aeromobil by zručnosti samy o sobě, bez znalostí, určitě nestačily! Možné také je, že se od lidí, jimž je Deset opatření určeno, žádné velké přemýšlení nečeká.

V EU je v současné době nedostatek studentů v přírodovědných a technických oborech. Přilákat ke studiu by je měl projekt SCIENTIX 2, který navazuje na první projekt pod stejným názvem, který byl zahájen v roce 2010 a úspěšně ukončen v roce 2013. Jeho úkolem je mimo jiné získat pro studium těchto oborů více dívek.

Až budete o prázdninách cestovat po světě, možná vám přijdou vhod některé rady z  článku na straně 13–14 o tom, že intenzivní kontakt s jazykem, kterému se chcete naučit, je základem úspěchu. Připojili jsme k němu mapku, která ukazuje, jak se v Evropě říká Dobrý den nebo Ahoj. Může se hodit.

Tak u srpnového čísla na shledanou, see you, au revoir, auf Wiedersehen, arrivederci, hasta la vista, på återseende, do viđénja, slán, näkemiin, dovidenia!                                                                                                                    AK