Zpravodaj 7-8/2013

Z glosáře Cedefopu 20 *  Výzkum v oblasti komunikací v Brně *  Priority litevského předsednictví *  Dyslexie a psaní rukou *  Evropská aliance pro učňovství *  Cesty k obnově: tři scénáře vývoje kompetencí a trhu práce pro rok 2025 *  Záruka pro mladé lidi – Finsko a Švédsko *  Eurofound o nezaměstnanosti mládeže *  Terminologie v odborném vzdělávání v Anglii *  Vzdělávání učitelů pro profesní školy *  Nové učební formy v odborném vzdělávání  

Zp1308a.pdf Zp1308a.pdf (789,51 KB


Editorial

Obrázek z kostela sv. Petra a Pavla z Vilniusu připomíná, že od července předsedá EU Litva. Ottův slovník naučný (1907) o Vilniusu píše: „Vilno (lit. Vilnuja, rus. Vilna, nem. a fr. Wilna), ruské gubernské město, kdysi hlavní město knížectví Litevského v krásné dolině jen na straně půlnoční, při ústí řeky Vilenky do Vilije se otvírající, jest důležitou křižovatkou železnic, sídlem generálního a civilního gubernátora, pravoslavného metropolity, katolického biskupa a evangelické konsistoře. S 11 svými předměstími má skoro 30 km obvodu. Celkem má 25 kostelů a kaplí katolických a 3 kláštery, 11 kostelů a 2 kláštery pravoslavné, 3 kostely evangelické, 6 synagog a 1 mečetu. Vyniká katolický kathedrální kostel sv. Stanislava (založený r. 1387 a r. 1801 restaurovaný), sv. Jana Křtitele a sv. Petra a Pavla. … Střední školy jsou soustředěny ve Vilně, jen učitelský seminář jest v Moloděčném. Podle dat z r. 1896 bylo národních škol 1015 a v nich 46 392 žáků; gramotných nováčku t.r. bylo 31 %. 

Ve školské politice se hodně používá anglický termín accountability, který se do češtiny překládá dost obtížně – viz článek Kontrola vzdělávání, evaluace, accountability  (Zpravodaj 7-8/2001). Americký satirik, novinář a povídkář Ambrose Bierce (1842-1914) má ve svém proslulém Cynikově slovníku (The Cynic's Word Book, 1906) později přejmenovaném na Ďáblův slovník (The Devil's Dictionary, 1911) heslo Accountability, n.: The mother of caution. Česky: Zodpovědnost / transparentnost / povinnost odpovídat se / je matkou obezřelosti / obezřetnosti / opatrnosti / uvážlivosti / bdělosti / ostražitosti.

V současné době se pro označení mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě používá zkratka NEET utvořená z anglického sousloví Not in Employment, Education or Training (Není v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě), které má dvě varianty. Zajímavé je, že častější je varianta s Employment na druhém místě, takže v „zaměstnání nebo v profesní přípravě“, i když nebo mezi vzděláváním a profesní přípravou je logičtější.

Angličtina je v Evropské unii přes všechny snahy o vícejazyčnost stále dominujícím jazykem. Občané jiných členských států mají někdy pocit, že termín převzatý z angličtiny zkresluje význam, jaký má příslušné slovo v jejich mateřštině. K našemu překvapení však mají s terminologií EU (a OECD) občas problém i Angličané – viz článek na straně 15-16. Další pozoruhodností ve spojení s Británií je to, že britským dyslektikům lépe vyhovuje spojité písmo, zatímco naši dyslektici údajně preferují Comenia Script (strana 7).

V květnovém Zpravodaji z roku 2011 jsme v rubrice Zajímavé internetové adresy představili indického ekonoma a filozofa Amartya Sena. V  časopise TIME (12. srpna 2013) byla publikována esej o sporu indických ekonomů Sena (profesora na Harvardu) a Jagdishe Bhagwatiho (profesora na Columbia University) o to, jak dostat více indických občanů z bídy. Bhagwati je zastáncem další liberalizace trhu, která přinese hospodářský růst, zatímco Sen tvrdí, že růst sám o sobě nestačí a že rozhodující jsou veřejné výdaje na sociální programy ve zdravotnictví a ve školství (článek je k dispozici v knihovně NUV). 

Dobrý start do nového školního roku všem čtenářům přeje redakce Zpravodaje.                                           AK