Zpravodaj 7-8/2015

Z terminologie Cedefopu 42 *  Nově zařazená slova v Oxfordském slovníku – některá mohou být starší, než si myslíte *  Obohacená strava – součást řešení podvýživy *  Nerovnoměrný návrat Evropy k růstu zaměstnanosti *  Rakouský AusbildungsFit pomáhá připravit se na odborné vzdělávání *  Boloňský proces: cesta od Sorbonny (1998) k Bukurešti (2012) *  40 let učňovství v systému školství ve Francii *  AFFELNET – přidělování žáků do středních škol *  Uprchlíci a přístup k OVP v Evropě: případ ochrany privilegií bílých?  Učňovství jako nástroj pro snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí v USA *  Příloha IV: Seznam řemesel jako příloha Řádu řemesel (Německo)

Zp1508a.pdf Zp1508a.pdf (1,16 MB)


Editorial

Na světové výstavě v Miláně Lucembursko žádný stánek nemá. Fotografie z výstavy EXPO 58 v Bruselu ukazuje stánek tehdy slavného Radia Luxembourg. Pamětníci vědí, ostatní se mohou podívat do rubriky Zajímavé internetové adresy, co Laxík v té době znamenal. Na britské webové stránce se o této rozhlasové stanici píše: „Radio Luxembourg s vysíláním v angličtině bylo mnohem víc než jen rozhlasová stanice. Od počátku svého vysílání na dlouhých vlnách v roce 1933 až do svého uzavření v roce 1992 bylo nejen největší komerční rozhlasovou stanicí v Evropě, mělo i formativní vliv na generace posluchačů. The Station of the Stars (Stanice hvězd), slavná Two-O-Eight (208) byla vyjádřením svobody a volnosti pro celou generaci v západní i ve východní Evropě, a proto měla velký význam pro společnost zvláště v 50. a 60. letech. Zpopularizovala rockovou hudbu, byla zdrojem inspirace pro mnohé hudební hvězdy, byla to osobitá rozhlasová stanice – legenda!“

V rubrice Zajímavé internetové adresy upozorňujeme na měsíčník, který vydává Akademie věd ČR, a zejména na článek z posledního čísla Texty bez čtenářů... Vzpomněla jsem si přitom na pana učitele Straku, který tento vývoj předvídal již v 60. letech, kdy nám na střední knihovnické škole ve vyučovacím předmětu informatika vysvětloval, že Descartovo Cogito ergo sum se pomalu ale jistě mění na Publico ergo sum. V dnešní době, kdy svět vědy ovládá angličtina, se také říká Publish or perish, volně přeloženo Publikuj, nebo se ztrať!

Příloha tohoto čísla volně navazuje na přílohu z červnového vydání. Německé názvy řemesel jsou v některých případech překladatelským oříškem a odborné německo-české slovníky pomohou jen s těmi běžnějšími výrazy. V ostatních případech jsme spoléhali na překlady z němčiny do jiných jazyků, na ilustrativní obrázky na webu nebo na intuici. Jen s položkou 37 v příloze B2, která v doslovném překladu znamená „pozměňování střihů“, nám poradila kolegyně Líba Burešová, takže to teď víme přesně. Střihy se totiž mění buď „stupňováním“, to znamená, že se od střihu v základní velikosti odvozují střihy pro větší velikosti (40, 42, 44 atd.), nebo modelováním, které bere v úvahu různé tvary postav. Pokud u ostatních termínů objevíte něco, co se „ztratilo v překladu“, dejte nám vědět.

Loni v září se ve Zpravodaji poprvé objevily nové přírůstky do Oxfordského slovníku. Pokud vás toto téma zaujalo, můžete si nyní prohlédnout další slova, akronyma a backronyma (falešná akronyma), která editoři slovníku, označující se za detektivy, objevili, a redakce časopisu TIME vybrala jako nejzajímavější ze stovek nově zařazených termínů.

Prostřední dvoustrana tohoto čísla poskytuje názorný přehled o vývoji známého Boloňského procesu, který probíhá ve vysokoškolském vzdělávání. Mezi místy, v nichž se Boloňský proces utvářel, byla v roce 2001 také Praha.

V červnovém čísle Zpravodaje byl v rubrice Co nového v časopisech záznam článku z britského časopisu JVET. Článek je založen na studii, jejíž vypracování zadal Cedefop. Studie se zabývala uprchlíky a jejich přístupem k odbornému vzdělávání v Evropě. Několik čtenářů projevilo o toto aktuální téma zájem, a proto jsme se rozhodli uveřejnit v tomto čísle celý článek, který přeložila nová spolupracovnice Zpravodaje Tereza Rychtaříková.                                                                                                                                             AK