Zpravodaj - příloha I/2006

Odborné vzdělávání ve Spojeném království


Zpravodaj - příloha I/2006


Příloha je zpracována na základě publikace, kterou vydal Cedefop v loňském roce v době, kdy Spojené království předsedalo EU. Vzhledem k většímu rozsahu originální publikace jsme se rozhodli rozdělit přílohu do dvou částí. V březnovém čísle Zpravodaje vyjde druhý díl této přílohy, ve kterém budou uveřejněny podrobnosti o institucích, akcích, publikacích a programech, o nichž se píše v této části.