Zpravodaj - příloha II/2003

Kodaňský proces (prosinec 2002)


Zpravodaj - příloha II/2003


Usnesení Rady ze dne 19. prosince 2002 o podpoře zvýšené evropské spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě

(2003/C 13/02)

Neoficiální překlad pořízený v knihovně NÚOV