Zpravodaj - příloha II/2014

Světové ekonomické fórum 2014

Zp1403pIIa.pdf Zp1403pIIa.pdf (169,11 KB)


Letos v lednu jednalo WEF mimo jiné o tom, jak sladit kvalifikace s potřebami trhu práce a jak budovat sociální partnerství pro lepší kvalifikace a lepší pracovní místa. Touto globální agendou se zabývala Rada pro zaměstnanost. Velký důraz byl kladen na učňovství.