Zpravodaj - příloha III/2006

Odborné vzdělávání v Rakousku Modularizace učňovství * Vzdělávací standardy v odborném školství


Zpravodaj - příloha III/2006


Příloha je zpracována na základě publikace, kterou vydal Cedefop v letošním roce v době, kdy Rakousko předsedalo Evropské unii, a doplněna o dva články získané z jiných zdrojů.

 

Rakousko je jednou ze zemí, které nedají dopustit na svůj duální systém, a kde po povinné školní docházce studuje nebo se učí v institucích odborného vzdělávání téměř 80 % populace. Překlady názvů škol v příloze jsou pouze orientační. Nelze překládat doslova, takže „berufs“ je jednou „profesní“ (Berufsschule – profesní škola), jindy „odborný“ (berufsbildende Schule), což může být také „fach“ (Fachhochschule – odborná vysoká škola). Striktně to nemají rozlišené ani v Rakousku, protože některé berufsbildende mittlere Schulen se jmenují Fachschulen.

 

V Rakousku se v současné době diskutuje o potřebě přizpůsobit duální systém profesní přípravy aktuálním hospodářským a společenským poměrům. Na základě demografického vývoje bude od roku 2007 rapidně klesat počet mladistvých a tím také počet zájemců o učení, a o to je důležitější, aby se dosavadní obliba učení udržela.

 

Rakouské odborné školství se vyznačuje velmi pestrou a diferencovanou vzdělávací nabídkou. Jak duální systém, který kombinuje učení v podniku s docházkou do profesní školy (Berufsschule), tak odborné střední a vyšší školy (BMHS) nabízejí mladým lidem aktuální odborné vzdělávání uznávané na pracovním trhu. Odborné školy zároveň otevírají všechny cesty do dalšího vzdělávání.