Zpravodaj - příloha III/2009

Odborné vzdělávání ve Francii


Zpravodaj - příloha III/2009


Příloha je zpracována na základě publikace, kterou vydal Cedefop v roce 2008, kdy Francie předsedala EU, a je doplněna o informace získané z jiných zdrojů.